බංග්ලාදේශ ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සේනා විධායක මේජර් ජෙනරාල් ඉබ්නේෆසාල්ෂෙයි කුසමාන් පසුගියදා | දිනමිණ

බංග්ලාදේශ ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සේනා විධායක මේජර් ජෙනරාල් ඉබ්නේෆසාල්ෂෙයි කුසමාන් පසුගියදා

බංග්ලාදේශ ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සේනා විධායක මේජර් ජෙනරාල් ඉබ්නේෆසාල්ෂෙයි කුසමාන් පසුගියදා (15) ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා හමුවිය. ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණයේදී මේ හමුව පැවති අතර එහිදී මේජර් ජෙනරාල් ෂෙයිකුසමාන් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සිදුවන සේවය අගයමින් කියා සිටියේ හමුදා නායකයන් සඳහා හිතකර පුහුණු පරිසරයක් එහි නිර්මාණය කර ඇති බවයි.

මේජර් ජෙනරාල් ෂෙයිකුසමාන් මහතා බංග්ලාදේශ යුද හමුදාවේ හිටපු ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවකු වන අතර එරට යුද හමුදා අන්තර්ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ භාරකාර මණ්ඩලයේ සභිකයෙක් ද වෙයි.

මේ හමුව සනිටුහන් කරමින් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා සහ මේජර් ජෙනරාල් ෂෙයිකුසමාන් මහතා අතර තිළිණ හුවමාරුවක්ද සිදු විය. ආරක්ෂක අමාත්‍යාශයේ හමුදා සම්බන්ධතා නිලධාරි මේජර් ජෙනරාල් දිනේෂ් නානායක්කාර මහතාද මේ අවස්ථාවට සහභාගි විය.

රත්නසිරි පතිරණ

නව අදහස දක්වන්න