අගමැති හා ඉන්දීය විදේශ ලේකම් අතර සාකච්ඡා ඇරඹෙයි | දිනමිණ

අගමැති හා ඉන්දීය විදේශ ලේකම් අතර සාකච්ඡා ඇරඹෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හා ඉන්දීය විදේශ ලේකම් විනේ ක්වාත්‍රා මහතා ප්‍රධාන ඉන්දීය දූත පිරිස අතර සාකච්ඡා මේ වන විට ආරම්භ වී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.
 
මෙම දූත පිරිස හා  ජනාධිපතිවරයා අතර සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය

නව අදහස දක්වන්න