සඟවා තිබූ ඩීසල් ලීටර් 1400 ක් සමඟ ව්‍යාපාරිකයෙකු අත්අඩංගුවට | දිනමිණ

සඟවා තිබූ ඩීසල් ලීටර් 1400 ක් සමඟ ව්‍යාපාරිකයෙකු අත්අඩංගුවට

හෝමාගම මාකුඹුර ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ නිවසේ සඟවා තිබූ  රුපියල් ලක්ෂ පහකට අධික ඩීසල් තොගයක් සමග එම ව්‍යාපාරිකයා පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙයි
 
ලීටර් පන්සීයේ වතුර ටැංකි දෙකක ගබඩා කර තිබූ ඩීසල් ලීටර් 1000 තොගයක් හා ලිටර්  200 බැරල් දෙකක ගබඩා කර තිබූ ඩීසල් ලීටර් 400 ක් පොලිසිය මඟින් සොයාගෙන ඇත
 
ලීටර් 400 අඩංගු ඩීසල් තොගය ගබඩා කර තිබුණේ නිවසේ ඉහළ මාලයේ තබා තිබූ ප්ලාස්ටික් වතුර ටැංකියක බවත් පොලිසිය කියයි
 
මෙම ව්‍යාපාරික නිවසේ වැඩි මිලට ඉන්ධන අලෙවි කරන බවට පොලිසියට ලැබූ තොරතුරකට අනුව මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත.
 
අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු හෝමාගම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය

නව අදහස දක්වන්න