"සරුසාර සිපිරිගෙයින් ගොවිබිමට " වගා සංග්‍රාමය ඇරඹෙයි | දිනමිණ

"සරුසාර සිපිරිගෙයින් ගොවිබිමට " වගා සංග්‍රාමය ඇරඹෙයි

මෙරට තුළ ඉදිරියේදී ආහාර හිගයක් ඇති වුවවොත් ඊට මුහුණදීමට ශක්තියක්වීමේ අරමුණින් යුතුව සෑම බන්ධනාගාර භූමියක් තුළම වගා සංග්‍රාමයක් සරුසාර සිපිරිගෙයින් ගොවිබිමට තේමාව යටතේ ආරම්භ කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇති අතර එහි සමාරම්භක උත්සවය අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නිතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මීගමුව පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන් විශෝදනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේදී අද (23) පෙරවරුවේ ආරම්භ විය.
 
බන්ධනාගාර 30 ක් මෙරට තුළ ස්ථාපිත කර ඇති අතර එම සියලුම බන්ධනාගාර සතුව පවතින ඉඩම්, බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ නිල නිවාස හා කාර්යාල පරිශ්‍ර ඇතුළු වගා කළ හැකි සියලු ස්ථාන වගා කිරීම මෙම වැඩ සටහෙනහි අරමුණයි.
 
ඒ සදහා රැදවියන් දිරිමත් කිරීම, වගා කිරීම සදහා අවශ්‍ය බීජ වර්ග හා පොහොර සහනදායී ක්‍රම යටතේ ලබාදීම සිදු කරනු ලබන අතර අදාල වගා කිරීමේ කටයුතු මෙම සතිය තුළ සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. 
 
තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝදනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ මේ වන විටත් වගා කිරීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතින අතර එය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් අධිකරණ අමාත්‍යතුමා ඇතුළු නිලධාරීන් එහි පැල හා බීජ රෝපණය කිරීමේ අවස්ථාවන් සදහා එක් විය.

නව අදහස දක්වන්න