සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කුසලතා වර්ධනයට NAITA හා S4IG අවබෝධතාවක | දිනමිණ

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කුසලතා වර්ධනයට NAITA හා S4IG අවබෝධතාවක

ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය (NAITA) සහ අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා නිපුණතා වැඩසටහන (Skills for Inclusive Growth Programme - S4IG) විසින් අවබෝධතා ගිවිසුමකට පසුගියදා අත්සන් තැබීය. ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති තරංග ගම්ලත් සහ S4IG වැඩසටහනේ කණ්ඩායම් නායක ඩේවිඩ් ඇබ්ලට් යන මහත්වරුන් එම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත සේවකයන්ට අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පුහුණුවක් සැපයීම මේ ගිවිසුමේ මූලික අරමුණයි. ඒ අනුව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා පදනම් කර ගනිමින් සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත. සංචාරක කර්මාන්තයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් පුහුණු වැඩසටහන් සහ තරු හෝටල්වල හා අවන්හල්වල රැකියාවලට යොමු වීමට අවශ්‍ය සූප ශාස්ත්‍ර පාඨමාලා හඳුන්වා දීමට නියමිතය. එයට ශ්‍රී ලංකා සූපවේදීන්ගේ සංසදයේ (CGL) සහයෝගය ද ලැබේ. NAITA ආයතනය අන්තර්ජාලය හරහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම දැනටමත් අරඹා ඇත. අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පුහුණුවක් සැපයිය හැකි කර්මාන්ත ප්‍රමිතියෙන් යුත් මුළුතැන්ගෙවල් සහ මෙවලම් NAITA ආයතනය සතුය.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තමන් ලබා ඇති අත්දැකීම් සහ සේවා කුසලතා අනුව NVQ සහතික ලැබීමට කොපමණ සුදුසුකම් සපුරා තිබේද යන්න සොයා බලන ක්‍රමවේදයක් ද මීට ඇතුළත්ය. මේ සහයෝගීතා ගිවිසුම හරහා NAITA ආයතනය ක්‍රියාත්මක කරන මූලික සත්කාරක කුසලතා වැඩසටහන (FHS) NVQ – 3 මට්මමේ ද, වෘත්තීය සූපවේදී පාඨමාලාව NVQ – 4/5 මට්මමේ ද පවතී. E-Tourism පාඨමාලා සඳහා ද S4IG වැඩසටහන සහයෝගය දක්වයි. එම පාඨමාලා NAITA ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) හරහා මාර්ගගත පාඨමාලා ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

 

නව අදහස දක්වන්න