රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ මිහින්තලේ වැඩබිමක ලක්ෂ 2ක සොරකමක් | දිනමිණ

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ මිහින්තලේ වැඩබිමක ලක්ෂ 2ක සොරකමක්

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවට අයත් මිහින්තලේ අශෝකපුර තේක්ක රක්ෂිතයේ වැඩ බිමක තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 2කට අධික ඔයිල් තොගයක්, දම්වැල් කියත් දෙකක් සොරකම් කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පසුගිය 21 වැනිදා විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ බව මිහින්තලය පොලීසිය පවසයි.

මෙම වැඩ බිමේ තිබූ එන්ජින් ඔයිල් ලීටර 20ක්, 215000ක් වටිනා දම්වැල් කියත් දෙකක්, කිසියම් අයෙකු හෝ පිරිසක් සොරකම් කර ඇති බවට එහි රාජකාරියේ නිරත වැඩ බිම් නිලධාරියා විසින් පැමිණිල්ලක් සිදු කර ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

පැමිණිලිකාර වැඩ බිමි නිලධාරියා පසුගිය 20 වැනිදා සවස රාජකාරිය නිම කර තම නිවසට ගිය අවස්ථාවේදී පසුදා උදෑසන වැඩ බිමේ සිටි දම්වැල් කියත්කරු විසින් එම කියත් දෙක සහ ඔයිල් තොගය නොමැති බව දුරකථනයෙන් පැවසූ බව පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

මෙම සොරකමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මිහින්තලේ පොලීසියේ නිලධාරීහු පිරිසක් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරති.

අනුරාධපුර සශිනි මධුෂානි

නව අදහස දක්වන්න