කොන්සියුලර් සේවාවන් සීමා කෙරේ | දිනමිණ

කොන්සියුලර් සේවාවන් සීමා කෙරේ

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශයේ අද (24) දිනය තුළ අයදුම්කරුවන් 400 දෙනෙකු සඳහා පමණක් සේවා සපයන බව නිවේදනය කරයි.
 
විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය පරිශ්‍රයේ සිදු කෙරෙන නඩත්තු කිරීමක් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි
 
හටගන්නා අපහසුතා සම්බන්ධයෙන් කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය සිය කණගාටුව ප්‍රකාශ කරයි

නව අදහස දක්වන්න