ඉතාලියේ උද්ධමනය ඉහළට | දිනමිණ

ඉතාලියේ උද්ධමනය ඉහළට

වසර 22කට පසු වැඩිම උද්ධමන වේගයක් වාර්තා වීම හේතුවෙන් යුරෝපා හවුලේ සහාය ලැබීමට ඉතාලියට සිදු වී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය. පසුගිය මැයි මාසයේදී ඉතාලියේ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය වාර්තාගත අයුරින් 6.8% දක්වා ඉහළ ගිය අතර, එවැනි දරුණු උද්ධමනය වර්ධනයක් ඉතාලියෙන් වාර්තා වී ඇත්තේ 1990 වසරින් පසුය. පසුගිය මැයි මාසයේදී ඉතාලියේ පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල 9.7%කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, නිෂ්පාදනය අඩාල වීමත්, ප්‍රවාහන ගාස්තු වැඩි වීමත් නිසා එරට ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න