බටහිර නාවික විධානයේ අභිනව ආඥාපති වැඩ භාර ගනියි | දිනමිණ

බටහිර නාවික විධානයේ අභිනව ආඥාපති වැඩ භාර ගනියි

රියර් අද්මිරාල් ධම්මික කුමාර මහතා බටහිර නාවික විධානයේ නව ආඥාපති වශයෙන් ඊයේ (27) එම විධාන මූලස්ථානයේදී වැඩ භාර ගත්තේය.
 
බටහිර නාවික විධානයේ ආඥාපති ලෙස වැඩ භාර ගැනීමට පෙර ඒ් මහතා  අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් පුහුණු වශයෙන් රාජකාරි කටයුතු සිදු කරන ලදි.
 
නාවික සම්ප්‍රදායානුකූලව බටහිර නාවික විධානයේ නව ආඥාපති පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව, එම නාවික විධානයේ ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කළ වත්මන් නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී රියර් අද්මිරාල් උපුල් ද සිල්වා මහතා විසින් විධාන මූලස්ථානයේදී ආඥාපති ධූරයෙහි රාජකාරීන් රියර් අද්මිරාල් ධම්මික කුමාර මහතා වෙත භාර දීම සිදු කෙරිණි.  
 
තවද, හිටපු ආඥාපති රියර් අද්මිරාල් උපුල් ද සිල්වා වෙත බටහිර නාවික විධානයේ ‍‍‍‍‍නිලධාරීන් සහ නාවිකයින් විසින් සුභ පැතීමෙන් අනතුරුව නාවික සම්ප්‍රදායානුකූලව සම්මාන ආචාර මුරයක් පිරිනමමින් සමුදීම සිදු කෙරිණි.

නව අදහස දක්වන්න