සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය සහ S4IG අවබෝධතාවක | දිනමිණ

සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය සහ S4IG අවබෝධතාවක

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සහ අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා නිපුණතා වැඩසටහන (Skills for Inclusive Growth Programme-S4IG) අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් පසුගියදා අත්සන් තැබිණි. SLTDA අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය සහ S4IGකණ්ඩායම් නායක ඩේවිඩ් ඇබ්ලට් මහතා මේ ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ. සංචාරක මාර්ගෝපදේශනය සහ ගම සමඟ සංචාරකයන් සම්බන්ධ වන වැඩසටහන් වැඩි දියුණු කිරීම, සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල මානව සම්පත් කළමනාකරණය ක්‍රමවත් කිරීමෙන් ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම ආදි සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්ධනයට හේතු වන කාරණා රැසක් මේ අවබෝධතා ගිවිසුමට ඇතුළත්ය. සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන්ගේ වෘත්තීය පුහුණු කටයුතු රජයේ ප්‍රමිති අනුව සංවර්ධනය කිරීම, ඊ-සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සංචාරක මාර්ගෝපදේශකවරියන් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු දියුණු කිරීම ආදිය ද මේ ගිවිසුමට ඇතුළත්ය. විවිධ උත්සව, ක්‍රීඩා හා සංචාරක ක්‍රියාකාරකම් ග්‍රාමීයව ක්‍රියාත්මක කර ගම්බද ප්‍රදේශවල සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් දියත් කිරීමට ද නියමිතය. ඒ හරහා ග්‍රාමීය ජනතාවගේ සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත කුසලතා වර්ධනය කිරීම, නව රැකියා ජනිත කිරීම, තම ගම් ප්‍රදේශවලට ආර්ථික සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමේ අවස්ථාව ග්‍රාමීය ජනතාවට උදා කර දීම මේ ගිවිසුමේ ප්‍රධාන අරමුණකි.

ඔස්ට්‍රේලියාව, තායිලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව ආදි රටවල් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ලබා ඇති වර්ධනය පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් වෙබිනාර් වැඩසටහන් මාලාවක් පැවැත්වීම ද මේ ගිවිසුමට ඇතුළත්ය. සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට ඊ-අලෙවිකරණය හරහා සිය නිෂ්පාදන සංචාරකයන් අතරට ගෙන යෑමේ අවස්ථා වැඩි කිරීමට ද අපේක්ෂිතය. මේ ගිවිසුම හරහා මෙරට සංචාරක ගමනාන්තවලට අදාළව විවිධ උත්සව, ක්‍රීඩා හා සංචාරක ක්‍රියාකාරකම් රැසක් හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වේ. විශේෂයෙන්ම උතුරු මැද හා නැඟෙනහිර පළාත්වල මේ වැඩසටහන් අත්හදා බැලෙනු ඇත.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල මානව සම්පත් කළමනාකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වරලත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ආයතනයේ සහයෝගය ලැබෙනු ඇත. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නියුතු කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංචාරක ගමනාන්ත, සංචාරක කර්මාන්තයේ ශ්‍රම බළකාය ඉලක්ක කර ගත් සංවර්ධන හා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් මේ අවබෝධතා ගිවිසුමට ඇතුළත්ය. මෙරට ජනතාවට සංචාරක කර්මාන්තය හරහා ඉහළ ආදායමක් ඉපැයීමට අවස්ථා සලසමින් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සිය උපරිම සහයෝගය දැක්වීමට S4IG වැඩසටහන නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරයි.

නව අදහස දක්වන්න