පෑන් ඒෂියා Business Internet Banking සේවාවෙන් රේගුවට සහ ආයෝජන මණ්ඩලයට ගෙවීම් කිරීමේ පහසුකම් | දිනමිණ

පෑන් ඒෂියා Business Internet Banking සේවාවෙන් රේගුවට සහ ආයෝජන මණ්ඩලයට ගෙවීම් කිරීමේ පහසුකම්

පෑන් ඒෂියා බැංකුව Lanka Pay අන්තර්ජාල ගෙවීම් වේදිකාව සමඟ සම්බන්ධ වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික බැංකුව වන අතර, පාරිභෝගික පහසුව සහ සිය පාරිභෝගිකයන්ට උසස් පාරිභෝගික අත්දැකීමක් දීමේ අරමුණ පෙරටු කොට ගෙන සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට Lanka Pay හරහා ගෙවීම් කිරීමේ පහසුව දී ඇත. ඒ අනුව පෑන් ඒෂියා Business Internet Banking හරහා ශ්‍රී ලංකා රේගුවට හා ආයෝජන මණ්ඩලයට ගෙවීම් කළ හැක.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත ගෙවීම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පාරිභෝගිකයන්ට පෙරදී මෙන් වෙනත් බැංකු වෙත ගොස් ගෙවීම් නියෝග ගැනීම තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවේ. ඒ වෙනුවට අවශ්‍ය වන්නේ පෑන් ඒෂියා Business Internet Banking පහසුකම වෙත පිවිසීම පමණි. ශ්‍රී ලංකා රේගු ගෙවීමේ වටිනාකම කුමක් වුවත් නාමික හා ස්ථාවර ගනුදෙනු ගාස්තුවකට අය වන්නේ රු.50ක් පමණි. මේ හරහා එක් ගනුදෙනු වාරයකදී ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත ගෙවිය හැකි වටිනාකම බිලියන 9කි. මේ නවෝත්පාදනය බදු ගෙවන්නන් හට පහසු, කාර්යක්ෂම සහ ලාභදායි ක්‍රමවේදයක් ඉදිරිපත් කරයි. එක් ගනුදෙනු වාරයකදී ආයෝජන මණ්ඩලය වෙත මිලියන 50ක ගෙවීමක් කළ හැක.

Lanka Pay ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගෙවීම් පද්ධතිය හරහා පහසුකම් සපයන මේ සේවාවේදී ප්‍රමාදයකින් තොරව එවලේම මුදල් බැර කරනු ඇත. එමෙන්ම මේ පද්ධතිය හරහා ගෙවීම් කරන්නන් හට අවශ්‍ය ගෙවීම් තහවුරු කිරීමේ විස්තර ද එවලේම සපයනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මඟ පෙන්වීම යටතේ LankaClear විසින් 2017 දී LankaPay ඔන්ලයින් ගෙවීම් වේදිකාව අරඹූ අතර, රාජ්‍ය ආයතන ඩිජිටල් වේදිකා ලෙස බල ගැන්වීමේ අරමුණින් සහ විශාල වටිනාකම් සහිත ගනුදෙනු ඩිජිටල් ක්‍රම හරහා පිළිගැනීමට හැකි වන අයුරින් මේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඩිජිටල් නව්‍යකරණයේ ඉදිරි පියවරක් ලෙස මේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදය වැඩි දියුණු කරමින් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වර්ධනය කිරීමට ඇප කැප වෙමින් සැබෑම ශ්‍රී ලාංකීය බැංකුව ලෙස එහි තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගනී.

නව අදහස දක්වන්න