ජනපතිගේ රාජාසන කථාව ගැන මැති-ඇමැතිවරුන් කියන කතා | දිනමිණ

ජනපතිගේ රාජාසන කථාව ගැන මැති-ඇමැතිවරුන් කියන කතා

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සැසිවාරය විවෘත කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිදු කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සම්බන්ධයෙන් මැති ඇමැතිවරුන් පක්ෂ විපක්ෂව දැක්වූ අදහස් මෙසේය.

ජනාධිපතිතුමාගේ කථාව ධනාත්මකයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා-

සමස්ත කතාව ඇසුවාම ධනාත්මක හරාත්මක කතාවක්. දේශපාලනයේ කථා කිරීම හා ක්‍රියාව අතර ලොකු පරතරයක් තිබෙනවා. සමස්තයක් විදියට කථාවේ අඩංගු වූ කරුණු ධනාත්මකයි. කථාවෙන් කී දේ යථාර්ථයක් වේ යැයි හිතමු. සර්ව පාක්ෂික ඒකාබද්ධ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය යුතු අයුරු ගැන මෙහි ප්‍රතිපාදන සකස් වෙලා තිබෙනවා. එය සාධනීය කරුණක්. පක්ෂ නායකයන්ගෙන් සමන්විත සභාවක් හරහා කටයුතු කිරීම, පොදු ජනතාවගේ සහභාගිත්ව පාලනයට මහජන සභාවක් නිර්මාණය වීම, අධීක්ෂණ කමිටු ක්‍රියාවට නැංවීම යනාදිය සම්බන්ධයෙන් එතුමාගේ කථාවේ කිය වුණා. පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කමිටු වර්තමාන බලතලවලින් ඔබ්බට ගිය පාර්ලිමේන්තු බලතල ශක්තිමත් වන කමිටු ක්‍රමයක් හරහා ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඉදිරි සර්ව පාක්ෂික වැඩපිළිවෙළක කොටස් තුන සඳහන්ව තිබෙනවා. ඇමැති කටු සූප්පු කරලා අවස්ථාවාදී සර්වපාක්ෂික පාලනයකට ප්‍රවිෂ්ට වීමට කවුරු හරි හිතනවා නම් එය ජනතාවාදී සර්වපාක්ෂික ක්‍රමයක් නොවෙයි. එය ජනතාවගේ කරපිට තවත් බරක් පටවන පාලනයක්. එවැනි දෙයක් අඩංගු නොවීම ගැන මම සතුටුයි. මේ ගැන අපට ධනාත්මකව හිතන්න පුළුවන්. වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට දශක ගණනාවක අත්දැකීම් තිබෙනවා. මන්ත්‍රී දඩයම, මන්ත්‍රී වරදාන වරප්‍රසාද ඇමැති තනතුරුවලට හැරවීම තුළ රටට කිසිම සුගතියක් අත්පත්ව නැහැ. එතැනදී සිදු වන්නේ මහජනතාවගේ කරපිට තව තවත් බර පැටවීම. ඒක මේ කතාවේ නැහැ. මන්ත්‍රී දඩයම් සහ කැබිනට් කටු සූප්පු කරන දේශපාලනය මෙහි නැහැ.

ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් දර්ශනය අපෙත් දර්ශනයයි මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න

කළුතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා (ස.ජ.බ.)-

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් දර්ශනය තමයි අපෙත් දර්ශනය එදා ඉඳලාම. ඒ නිසා තමයි අපට ඒ කාලයේ වෙඩි කන්න වුණේ. ජනාධිපතිවරයා කළ කථාවේ වැඩපිළිවෙළ කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාම හොඳයි. මේ වැඩපිළිවෙළ සඳහා උදව් කරන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පක්ෂයක් විදියට ඉදිරියේදී කතා කරනවා.

ශ්‍රී ලාංකිකත්වය ජාතිකත්වය මේ කථාව තුළ තිබුණා කම්කරු හා විදේශ රැකියා ඇමැති මනූෂ නානායක්කාර

කම්කරු හා විදේශ රැකියා ඇමැති මනූෂ නානායක්කාර මහතා-

ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ කතාව කාලෝචිත එකක් බව සියලු දෙනාගේ විශ්වාසය වෙනවා. රනිල් මහතාට මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න දැන් වරම ලැබිලා තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දයෙන් හරි පත්ව ජනාධිපතිවරයා වූවාට පසුව මේ වැඩකටයුතු ටික ක්‍රියාවට නැංවීමට හැකි නම් එය රටට සුබ නිමිත්තක්. ශ්‍රී ලාංකිකත්වය, ජාතිකත්වය මේ කතාව තුළ තිබුණා. ජනාධිපතිවරයාගේ අද කතාව ජාත්‍යන්තර හා දේශීය වශයෙන් පිළිගන්නා කථාවක්.

අපි ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලින් කිහිපයක් රාජාසන කථාවෙන් කියවුණා මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක

කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (ස.ජ.බ.)-

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා යෝජනා කිහිපයක් අපි ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ යෝජනාවලින් කිහිපයක් ජනාධිපතිවරයා රාජාසන කතාවෙන් ඉදිරිපත් කළා. ආර්ථික බංකොළොත්භාවයෙන් මිදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම වැදගත් වන්නේ. ජාත්‍යන්තර වටපිටාවත් හොඳ තත්ත්වයක නොවේ මේ අවස්ථාවේ තිබෙන්නේ.

ආර්ථික අර්බුදය ගැන ජනාධිපතිවරයාගේ කථාවෙන් කියවුණා මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා (ශ්‍රීල.පො.පෙ.)-

ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ කථාවෙන් කියවුණේ. එය විසඳීමට අවශ්‍ය කටයුතු ගැනත් කතාවෙන් කියවුණා. මේ අවස්ථාවේ රට මුහුණ දෙන දැවැන්ත අර්බුදය තමයි එය. මේ අවස්ථාවේ රට ගොඩගැනීමට සියලු දෙනා එකට එක් විය යුතුයි. ඒක කුමන ආකාරයට සිදුවේද කියලා අපි බලා සිටිනවා.

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා අපි එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්

වන්නි දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා (ස.ජ.බ.)-

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා එකතු වෙන්න කියලා අපට දැනුම් දී තිබෙනවා. එය ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ එකඟතාව පළ කර ලිඛිත දැනුම් දීමක් අප සිදු කර තිබෙනවා. සිකුරාදා ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කරනවා.

යහපාලන කාලයේ පැවැති ප්‍රතිපත්ති ජනාධිපතිවරයාගේ කථාවේ තිබුණා මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන්

කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා (ස.ජ.බ.)-

වසර 2015 සිට 2019 දක්වා වූ යහපාලන කාලයේ පැවැති ප්‍රතිපත්ති සහ යහපාලන ආණ්ඩුවේ අපි ක්‍රියාත්මක කළ දේ තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ කථාවේ තිබුණේ. යහපාලන කාලයේ ගත් තීන්දු තීරණවල මූලික හරය මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන්ව තිබෙනවා. මේ කතාව පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කොයි විදියට දකියිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒ තීන්දු තීරණ දිරවයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. එය ඉදිරියේදී බලමු. රට ගොඩනැඟීමට පොදු වැඩපිළිවෙළක් සම්බන්ධයෙන් කරන සාකච්ඡාවන් ඉදිරියේදී සිදු වේවි.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ අලුත් කිසිවක් නෑ මන්ත්‍රිනී හරිනි අමරසූරිය

පත් කළ මන්ත්‍රිනී හරිනි අමරසූරිය (ජා.ජ.බ.)-

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයෙන් අලුත් කිසිවක් කියැවුණේ නැහැ. ඔහුගේ දේශපාලන ඉතිහාසය තුළ පැවැති දේ තමයි මේ කථාවෙන් ඉදිරිපත් කළේ. දේශපාලනිකව සිදු විය යුතු පරිවර්තන ඒ කථාවෙන් ඉදිරිපත් කළා. අරගලය මර්දනය කරන ප්‍රයත්නය සාධාරණීකරණය කරමින් කථාව ඉදිරිපත් කළා.

ජනතා නියෝජනයක් පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන්

කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන් මහතා (ස.ජ.බ.)-

ජනතා නියෝජනයක් පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. නමුත් නීතිය අපි පිළිගන්න ඕනෑ. රට ගොඩනැඟීම සඳහා අවශ්‍ය පූර්ණ සහාය අපි දෙනවා. මොකද අපට රට ගොඩනඟන්න ඕනෑ. රනිල් මහතාට වඩා සජිත්ට වඩා මනෝ ගනේෂන්ට වඩා වැදගත් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදී සහාය දීම ගැන සාකච්ඡා කරනවා.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ තීරණවලට අප සහාය දෙනවා මන්ත්‍රී - එස්. සුමන්තිරන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. සුමන්තිරන් මහතා (දෙ.ජා.ස.)-

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන කතාව හොඳයි. එතුමාගේ යෝජිත ජාතික සභාව තුළින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ගන්නා තීරණවලට අප සහාය දෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාව හදා ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නේ නම් ඒ සඳහා ද අපි සහාය දෙනවා. සර්වපාක්ෂික ජාතික වැඩපිළිවෙළක් හැදීමට අපි සහාය දෙනවා.

ස්වර්ණා විජේකෝන්, නුවන් කොඩිකාර සහ සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න