ලබන වසර අග දක්වා ගෑස් අඛණ්ඩව දෙන්න පුළුවන් | දිනමිණ

ලබන වසර අග දක්වා ගෑස් අඛණ්ඩව දෙන්න පුළුවන්

මුදිත පීරිස්, සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීලිට්රෝ ගෑස් සහ ටර්මිනල් ලංකා සමාගම

ගෑස් පෝලිම් අවසන් කර ඉදිරි වසර අවසානය දක්වා අඛණ්ඩව පාරිභෝගිකයන්ට සැපයීමට පියවර ගෙන තිබෙන බවත්, ලෝක වෙළෙඳපොළේ ප්‍රවණතාව අනුව දිගින් දිගටම මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ලිට්රෝ ගෑස් සහ ටර්මිනල් ලංකා සමාගමේ සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි මුදිත පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙසේයි.

දැන් ගෑස් පෝලිම් නෑ

ගෑස් සඳහා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා

ගෑස් මිල අඩු වීමේ වාසිය ජනතාවට දෙනවා

ගෑස් ආනයනය කිරීමට ලෝක බැංකුවෙන් ඩො. මිලියන70ක් ලැබුණා

 

 

 හිඟයකින් තොරව ජනතාවට අඛණ්ඩව ගෑස් සැපයීමට ගෙන තිබෙන පියවර කුමක්ද?

මෙරට ගෑස් අවශ්‍යතාවෙන් සියයට 82ක් අප සම්පූර්ණ කරනවා. පසුගිය කාලේ ගෑස් පෝලිම් හා තදබයක් දක්නට ලැබුණත් එය අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මේ වන විට ඉදිරි මාස 4 සඳහා ඇණවුම් ස්ථිර කර තිබෙනවා. ඉදිරි මාස 16ක කාලයකට, ඒ කියන්නේ 2023 නොවැම්බර් මස දක්වා අඛණ්ඩව ලිට්රෝ ගෑස් සපයන්න අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයන්ට සැකයක් ඇති කර ගන්න හේතුවක් නැහැ. වර්තමාන මූල්‍ය අර්බුදය තුළ වුවත් සවිමත්ව මේ අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට අපට හැකියාව තිබෙනවා.

පසුගිය කාලය තුළ දළ වශයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 3,700ක ධාරිතාවක් තිබෙන ගෑස් නැව් 8කට වඩා ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කර තිබෙනවා. ඒ සමඟම ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් මිලියන 2.2කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කළා. කිලෝග්‍රෑම් 12.5 සිලින්ඩර 80,000ක් හා කිලෝග්‍රෑම් 5, කිලෝග්‍රෑම් 2.3 වර්ග දෙක සිලින්ඩර 20,000 බැගින් අප දිනපතා නිකුත් කරනවා. අප මෙයට දින 22කට පෙර කියා සිටි ආකාරයට ගෑස් පෝලිම සියයට 100කින් අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. එයට අමතරව මෙට්‍රික් ටොන් 3,700ක ධාරිතාවක් සහිත නැව් කිහිපයක් ඉදිරියේදී මෙරටට පැමිණීමට නියමිතයි.

ඔක්තෝබර් 31 දා දක්වා මෙරටට අවශ්‍ය ගෑස් ප්‍රමාණය තීරණය කර ඒ සඳහා ඇණවුම් කර පෙරගෙවීම් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ගෑස් සැපයුම ස්ථාවර කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙනවා. මෙයට අමතරව, මේ වසරේ නොවැම්බර් මස සිට ඉදිරි වසරක කාලයක් සඳහා සුදුසු සැපයුම්කරුවකු තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු අප ආරම්භ කළා. මේ වන විට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ටෙන්ඩර් නිකුත් කර තිබෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යටත්ව සුදුසු සැපයුම්කරුවකු ඉතාමත් ඉක්මනින් තෝරා ගැනීමට අප අදහස් කරනවා.

 

ගෑස් ආනයනයට අවශ්‍ය ඩොලර් සොයා ගැනීමේදී ලිට්රෝ සමාගම, ලෝක බැංකුව සමඟ ගිවිසුම්ගත වීමට කල්පනා කළේ ඇයි?

ආයතනයේ වගකීම මා භාරගන්නා විට, ඉල්ලුම පරිදි අඛණ්ඩව ගෑස් සැපයීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. රටේ ඩොලර් අර්බුදයක් තිබුණත් මේ දක්වා ආනයනය කළ සෑම ගෑස් නැවකටමට මුදල් ගෙව්වෙ අප සම්පාදනය කර ගත් මුදල්වලින්. එහෙත් එය අඛණ්ඩ සැපයුමට බාධා වන බව අපට වැටහුණා. ඒ නිසා, අප ලෝක බැංකු වැඩසටහනකට යා යුතු යයි කල්පනා කළා.

ලෝක බැංකු වැඩසටහනකට ඇතුළු වීමේදී ඔවුන් ඉතාම ඉහළ නිර්ණායක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා අප ඔවුන්ට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලියේ තෝරාගත් සැපයුම්කරුවාගේ හැකියාව, මූල්‍ය අර්බුදයේ ස්වභාවය, ඒ නිසා ජනතාව පත්ව සිටින අසීරු තත්ත්වය යනාදි විස්තර ඇතුළත් කළා. සැපයුම්කරුවා තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාවේ සිට අනෙක් සියලු දේ විනිවිදභාවයෙන් කළ බව සනාථ කිරීමට අපට හැකියාව තිබුණා. ඒ නිසා ඔවුන් අප සමඟ ගිවිසුම්ගත වුණා. මේ කාර්යයේදී අපට මහ බැංකුව, මුදල් අමාත්‍යංශය, ජනාධිපති කාර්යාලය ඇතුළු අනෙකුත් ආයතන සහාය දැක්වූවා.

මේ එකඟතාව අනුව අපට ලෝක බැංකුවෙන් ගෑස් ආනයනය කිරීමට මිලියන 70ක් ලැබුණා. එම මුදල ගෑස් ආනයනය කරන ආකාරය අනුව ගෙවීම් කිරීමට ඔවුන් අපට දෙනවා. ඒ අනුව පසුගිය 11 දා වෙළෙඳපොළට නිකුත් කළ ගෑස් නැව ඇතුළුව නැව් දෙකකට ගෙවීම් කිරීම සඳහා එම ආධාර මුදල් අප භාවිත කළා.

 

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ආකාරය හා ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම පිළිබඳ සැලකිල්ලක් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ලෝක බැංකුව පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළා. මෙම ස්ථාවරය ඔවුන් අත්සන් කළ ගිවිසුමට බලපෑ හැකිද?

ඉදිරි ගිවිසුම්වලට ඒ කාරණය අදාළ වෙන්න පුළුවන්. මේ වන විටත් අප ඔවුන් සමඟ ගිවිසුම්ගතව සිටින නිසා ඇති කර ගත් එකඟතාවන්ට බලපෑමක් වන්නේ නැහැ. මේ ගිවිසුම ඔක්තෝ­්බර් මස අග දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

 

ගෑස් හිඟය නිසා බොහෝ දෙනකු ලිට්රෝ මත විශ්වාසය තබා තිබෙනවා. ඉදිරියේදී වෙළෙඳපොළ කොටස පුළුල් කිරීමට අදහස් කරනවද?

ලිට්රෝ පාරිභෝගිකයන් සුරක්ෂිත කරන්න අපට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මෙයට මසකට පෙර තිබුණෙ වෙනත් තත්ත්වයක්. එක් ගෑස් නැවක් හෝ ගෙන්වා ගැනීමට අපට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ගෑස් සිලින්ඩර ලක්ෂ 40ක් පිරවීම අභියෝගයක් වුණා. එම අභියෝගය මේ වන විට අප සාර්ථකව ජය ගෙන අවසන්. ගෑස් සැපයුම් ස්ථාවර කිරීමෙන් පසු දෙවනුව පාරිභෝගික පිරිස වර්ධනය කිරීමට අප අදහස් කරනවා.

ඒ වගේම තරගකාරී අනෙක් සමාගම ගෑස් ආනයනය කර, වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතාව ඉටු කරයි කියලා අප බලාපොරොත්තු වෙනවා.

 

පිට්ටනි වැනි පොදු ස්ථානවලදී ඍජුව ගෑස් අලෙවි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ලිට්රෝ ආයතනය පසුගිය කාලේ අනුගමනය කළා. ඒ වෙනුවට සුපුරුදු පරිදි නියෝජිතයන් මඟින් ගෑස් මිල දී ගැනීමේ හැකියාව වර්තමානය වන විට ඇති වී තිබෙනවද?

ජනතා අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට බෙදාහැරීමේ ජාලයෙන් බැහැරව පොදු ස්ථානවලදී ඍජුවම අප සිලින්ඩර නිකුත් කළා. එහෙත් දැනට සතියක පමණ කාලයක සිට ගම් ඇතුළත පිහිටි නියෝජිතයන්ටද සිලින්ඩර නිකුත් කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 

කුඩා ගෑස් සිලින්ඩරවල තරමක හිඟයක් තිබෙනවා නේද?

වැඩි වශයෙන් ජනතාවගේ ඉල්ලුම තිබෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩර සඳහායි. අනෙකුත් සිලින්ඩර වර්ග සඳහා තිබෙන්නේ පහළ මට්ටමක ඉල්ලුමක්. සාමාන්‍යයෙන් අප කිලෝග්‍රෑම් 12.5 සිලින්ඩර 80,000ක් නිකුත් කරන විට කිලෝග්‍රෑම් 5, කිලෝග්‍රෑම් 2.3 වර්ග දෙකෙන් සිලින්ඩර 20,000 බැගින් දිනපතා නිකුත් කරනවා. සමහර තැන්වල ගම් ඇතුළත බෙදාහැරීම් සිදුව නැති අවස්ථාවල හිඟයක් ලෙස ජනතාවට පෙනෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් හිඟය මැඬ පවත්වා තිබෙන බව ස්ථිරවම කියන්න පුළුවන්.

 

එක් එක් ප්‍රදේශ සඳහා ගෑස් නිකුත් කරන දින කල් තබා දැන ගැනීමේ ක්‍රමයක් ප්‍රසිද්ධ කළ හැකි නම් ජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් නේද?

ලිට්රෝ වෙබ් අඩවියෙන් සහ සමාජ මාධ්‍ය මඟින් එම දැනුම්වත් කිරීම කරනවා. ජනතාවට සුළු සුළු අපහසුතා වූ බව අපට දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ අනුව මේ දිනවල අපගේ පද්ධතිය යාවත්කාලීන කරනවා.

 

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල අඩු වීමේ වාසිය ආයතනයේ සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් රඳවා නොගෙන එය පාරිභෝගිකයන්ට දීමට අදහස් කළේ ඇයි?

 

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය, මුදල් අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ආයතන සමඟ එක්ව ගෑස් සඳහා මිල සූත්‍රයක් අප හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ලෝක වෙළෙඳ­ෙපාළේ ගෑස් මිල අඩු වන ආකාරයට එහි ප්‍රතිලාභ ජනතාවට දීම මෙම ක්‍රමවේදයේ අරමුණයි.

ඒ වගේම මිල වැඩි වන අවස්ථාවලදී එහි බර ඍජුවම ජනතාව මත පටවන්නේ නැතිව ජනතාවගේ ආයතනයක් වන මෙම රාජ්‍ය ආයතනය රැක ගන්නා අතර සාධාරණ මිල වැඩි කිරීමක් කිරීමට අප අදහස් කරනවා.

එම ප්‍රතිපත්තියට අනුව මෙයට සති 3කට පමණ පෙර අපි ගෑස් මිල රුපියල් 50කින් වැඩි කළා. ඒ අවස්ථාවේ වැඩි කළ මිලට වඩා වැඩි මිලකින් ජනතාවට දැනෙන ආකාරයකින් අගෝස්තු 5 දා මිල අඩු කරන්න අප බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඒ නිසා අපගේ නියෝජිතයකු හෝ කවුරුන් හෝ කෙනකු තොග රැස් කර තබා ගෙන සිටිනවා නම් ඔවුන්ට එම තොග වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට සිදු වනවා.

 

චන්දන ජයවීර

 

නව අදහස දක්වන්න