ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ මහා නායක දොඩම්පහල චන්ද්‍රසිරි නාහිමියන් බැහැ දකී | දිනමිණ

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ මහා නායක දොඩම්පහල චන්ද්‍රසිරි නාහිමියන් බැහැ දකී

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (04) හවස රාජගිරිය කලපළුවාව ශ්‍රී ගෝතම තපෝවන විහාරයේදී ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ මහා නායක දොඩම්පහල චන්ද්‍රසිරි නාහිමියන් බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගත් අවස්ථාව.ඡායාරූපය - හිරන්ත ගුණතිලක

 

නව අදහස දක්වන්න