වරාය නගරයේ ආයෝජනයට අරමුදල් ගේන්න ආයෝජන ගිණුමක් | දිනමිණ

වරාය නගරයේ ආයෝජනයට අරමුදල් ගේන්න ආයෝජන ගිණුමක්

කොළඹ වරාය නගරයේ ආයෝජන කටයුතු වෙනුවෙන් අරමුදල් ගලා ඒමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා, සියලුම බැංකු මඟින් පිරිනැමිය හැකි ආකාරයේ ‘කොළඹ වරාය නගරය ආයෝජන ගිණුම්’ නමින් නව ගිණුම් කාණ්ඩයක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

මුදල් මණ්ඩලය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් බැංකු 4ක් සඳහා, කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව මඟින් නියාමනය කරනු ලබන අක්වෙරළ බලපත්‍ර පූර්ණ වශයෙන් අනුමත කර ඇති බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එහි නියාමන විෂය පථය යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක බවද කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළේය.

සමස්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ වන සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසි (DCR) 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී ගැසට් කරන ලද අතර, ඒවා පිළිබඳ රජයේ නිලධාරීන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය ජූනි මාසයේදී කොමිෂන් සභාව විසින් පවත්වන ලද බවත්, මෙම සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසි මඟින්, සැලසුම් කෙරෙන නගරයේ බිම් කොටස්වල සංයුතිය සහ භාවිතය පිළිබඳ සංවර්ධන සමාගම්, පදිංචිකරුවන්, ආයෝජකයන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් දැනුම්වත් කිරීම සිදු කරන බවත් කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පැවසීය.

ක්‍රමෝපායික වැදගත්කමක් සහිත ව්‍යාපාර, අක්වෙරළ සමාගම්, බලයලත් පුද්ගලයන්, තීරුබදු රහිත පාරිභෝගික වෙළෙඳාම් කටයුතු, ගාස්තු සහ සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසි යන ප්‍රධාන රෙගුලාසි මේ වන විට පිළියෙළ කර අවසන්ය. ජාත්‍යන්තර උපදේශකයන් සමඟ එක් වී හඳුනාගත් තෙරපුම් ක්ෂේත්‍ර සඳහා සුදුසු මූලික ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාපටිපාටි නිර්මාණය කරමින්, මූල්‍ය හා මූල්‍යමය නොවන අංශ සම්බන්ධයෙන් විශිෂ්ටතම රෙගුලාසි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුළුල් මට්ටමේ අධ්‍යයනයන් සිදු කරමින් මෙම ප්‍රධාන රෙගුලාසි නිර්මාණය කර ඇත. ආයෝජකයන් සහ බලයලත් පුද්ගලයන් සඳහා ආයෝජන ගිවිසුම් අත්සන් තැබීමේ සහ බලපත්‍ර දීමේ කටයුතු වේගවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් නිර්මාණය කිරීමේ කටයුතු ද මේ වන විට අවසන් කර ඇත.

ව්‍යාපෘති සමාගම විසින් තාක්ෂණික වශයෙන් අවසන් කරන ලද බිම් කොටස් 74න් 42ක් මේ වන විට කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇති අතර, ඒ සඳහා ව්‍යාපෘති සමාගම වෙත සම්පූර්ණ කිරීමේ සහතික නිකුත් කර තිබෙන බවද එම සභාව පෙන්වා දුන්නේය. වසර 99ක බදු පදනම යටතේ ව්‍යාපෘති සමාගම වෙත දී ඇති, එම සමාගම මඟින් අලෙවි කරනු ලැබිය හැකි බිම් කොටස් 34 අතරින් බිම් කොටස් 6ක් ආපසු කොමිෂන් සභාව වෙත දෙන ලද අතර, කොමිෂන් සභාව විසින් එම බිම් කොටස්, අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් නව බදු ගිවිසුම් 6ක් යටතේ වසර 99ක කාල සීමාවක් සඳහා ආයෝජකයන් වෙත දී ඇත. මේ සඳහා ආයෝජකයන් සමස්තයක් වශයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් 600ක ආයෝජන කැප කර තිබේ.

මෙම කලාපයේ ප්‍රථම ‘Downtown Duty-Free’ වර්ගයේ තීරු බදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණය සඳහා අවශ්‍ය යටිතල ව්‍යුහය ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සම්පූර්ණ වී ඇති අතර, එහි අභ්‍යන්තර ඉදිකිරීමේ කටයුතු ළඟදීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. කොළඹ වරාය නගරයේ තීරු බදු රහිත රෙගුලාසි මේ වන විට කෙටුම්පත් කර ඇති අතර, ඊට කැබිනට් අනුමැතිය අපේක්ෂා කරයි. මෙම සාප්පු සංකීර්ණය ලොව ප්‍රමුඛතම තීරු බදු රහිත භාණ්ඩ සමාගම් දෙකක් මඟින් මෙහෙයවනු ලබනු ඇති අතර, එමගින් කොළඹ වරාය නගරය මෙම කලාපයේ සාප්පු සවාරි ගමනාන්තයක් ලෙස පිළිගැනීමට ලක්වනු ඇත. කොමිසම මේ වන විට ආගමන - විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව කොළඹ වරාය නගරය නීතිය යටතේ නිශ්චිත වීසා වර්ග 3ක් සඳහා වීසා අයැදුම් කිරීමේ සහ අනුමැතිය දීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටින අතර, ආයෝජක වීසා (වසර10), රැකියා වීසා (ගිවිසුම් කාලය අනුව) සහ දීර්ඝකාලීන නේවාසික වීසා (කල්බදු කාලසීමාව අනුව) යන වීසා වර්ග සහ එම වීසා හිමියන්ගේ සියලුම යැපෙන්නන් සඳහා මෙය අදාළ වේ.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න