රියදුරු බලපත්‍ර සදහා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉහළට | දිනමිණ

රියදුරු බලපත්‍ර සදහා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉහළට

 
ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ලබන 08 වැනිදා සිට ඉහළ දමන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය පවසයි
 
වෛද්‍ය පරික්ෂණ ගාස්තු සහ ඒ සඳහා භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය හා උපකරණවල මිල ඉහළයාම හේතුවෙන් මෙම සංශෝධනය සිදුකළ බව ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය වැඩිදුරටත්  සඳහන් කළේය.
 
ඒ අනුව රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා නව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 1,500/=ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට නියමිතය.
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න