කොරියානු ධීවර අංශයේ රැකියා සඳහා විභාග අයදුම්පත් ගැන දැනුම් දීමක් | දිනමිණ

කොරියානු ධීවර අංශයේ රැකියා සඳහා විභාග අයදුම්පත් ගැන දැනුම් දීමක්

දකුණු කොරියාවේ ධීවර අංශයේ රැකියා සඳහා පැවැත්වෙන කොරියානු භාෂා පරික්ෂණ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම 2022.08.22 දින සිට 2022.08.26 දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සිදුකරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සදහන් කරයි. 
 
මෙම විභාගය සඳහා අයදුම්කිරීම සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අනිවාර්ය වේ. එය මෙතෙක් ලබානොගත් අයදුම්කරුවන් සඳහා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ එකගතාවය මත විශේෂ ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් හඳුන්වා දී තිබේ.
 
ඒ අනුව කාර්යාංශයේ පළාත් කාර්යාල මගින් එවැනි රැකියා අපේක්ෂිතයින් සඳහා අදාල නිර්දේශ ලිපි 2022 අගෝස්තු මස 15, 16 හා 17 යන දිනයන්හීදි නිකුත් කරනු ලබයි. මෙම නිර්දේශ ලිපි ලබාගැනීම සඳහා විභාග ගාස්තු ලෙස අයකරනු ලබන රු.10,109ක මුදල අදාළ කාර්යාලය වෙත සෘජුවම ගෙවිය යුතු වේ.
 
නිර්දේශ ලිපිය ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බත්තරමුල්ල පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම මගින් එක්දින සේවාව ඔස්සේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබාගත හැකිවේ.
 
දැනටමත් ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති අයදුම්කරුවන් සඳහා මෙය අදාල නොවන අතර ඔවුන්ට, මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ, විභාග ගාස්තු ගෙවූ අයදුම්පත ස්කෑන් කර යොමුකිරීමෙන් විභාගය සඳහා අයදුම්පත්‍ර ලබාගත හැකිය. මෙම විභාගය පිළිබඳව වැඩි විස්තර www.slbfe.lk යන කාර්යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ලබාගත හැකිය. 

නව අදහස දක්වන්න