බිත්තර සඳහා උපරිම මිලක් | දිනමිණ

බිත්තර සඳහා උපරිම මිලක්

බිත්තර සදහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ සභාපති ශාන්ත නිරිඇල්ල මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. 
 
ඒ අනුව සුදු බිත්තරයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 43 කි. දුඹුරු හෙවත් රතු බිත්තරයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 45ක් ලෙස එම ගැසට් නිවේදනයේ සදහන්වේ. මෙම මිල ගණන් ඊයේ (19) සිට බලපැවැත්වේ.
 
ඒ අනුව, නිෂ්පාදකයෙකු, සාදන්නෙකු, සැපයුම්කරුවකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් නියම කර ඇති සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළදාම් කිරීම, සැපයීම, වෙළඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හෝ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සදහන් කරයි.

නව අදහස දක්වන්න