වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු පිරිසගේ පෙත්සම් සලකා බැලීමට දින දෙයි | දිනමිණ

වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු පිරිසගේ පෙත්සම් සලකා බැලීමට දින දෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන සිටින අන්තරයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු තුන් දෙනකු නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් සලකා බැලීම සඳහා ඔක්තෝබර් මස 18 වැනිදා කැඳවන නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කරයි. 
 
අදාළ පෙත්සම් ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන මහතා ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව එම නියෝගය කෙරුණි.

නව අදහස දක්වන්න