ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සවිමත් කරන්න ‘BOC ගම්මාන’ ව්‍යාපෘතිය අරඹයි | දිනමිණ

ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සවිමත් කරන්න ‘BOC ගම්මාන’ ව්‍යාපෘතිය අරඹයි

මෙරට අංක 1 බැංකුව ලංකා බැංකුව විසින් සිය 83වැනි සංවත්සරයට සමගාමිව පළාත් මට්ටමින් තෝරා ගත් දිරිය ගම්මාන කිහිපයක් නඟාසිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ලංකා බැංකුවේ සභාපති කාංචන රත්වත්තේ, මහා කළමනාකරු කේ.ඊ.ඩී. සුමනසිරි, පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්ලිව්.ඒ. ධර්මසිරි යන මහත්වරුන්ගේ සහ ලංකා බැංකුවේ ආයතනික හා විධායක කළමනාකාරීත්වයේ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ආරම්භ කෙරිණි. ‘BOC ගම්මාන’ යනුවෙන් නම් කර ඇති මේ වැඩසටහන පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ‘තිස්සඅමුණ’ ග්‍රාමයෙන් ඇරඹිණි.

ලංකා බැංකුවේ පාරිභෝගික හා සංවර්ධන බැංකු කටයුතු අංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මේ සංකල්පය මඟින් තෝරා ගනු ලබන ගම්මානවල ජනතාවගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාව සහ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරයි. ඒ වෙනුවෙන් කුඩා කණ්ඩායම් ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වාදීම, BOC මිතුරු කණ්ඩායම් ආරම්භ කිරීම, පාසල් මට්ටමෙන් BOC රන් කැකුළු සංසද ඇරඹීම තුළින් දූ දරුවන්ගේ ඉතුරුම් පුරුද්ද වර්ධනය කිරීම. ගෙවතු වගාව සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන දීම තුළින් දේශීය යැපුම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම, විවිධ සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පහසුකම් යටතේ ස්වංරැකියා සඳහා පහසුකම් සැලසීම වැනි වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ඇතැම් වැඩසටහන් මේ වන විටත් ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

එමෙන්ම මේ වැඩසටහනට සමගාමිව තිස්සඅමුණ ගම්මානයේ පොදු පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම යටතේ තිස්සඅමුණ ග්‍රාමීය වැව සංවර්ධනය කිරීම, ප්‍රවේශ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම හා පූජනීය ස්ථාන පිළිසකර කිරීමට ලංකා බැංකුව දායක වූ අතර, සංවර්ධනය කෙරුණු තිස්සඅමුණ වැව ආශ්‍රිතව හරිත වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කර ගනිමින් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ලංකා බැංකුවේද සහයෝගය ඇතිව දිවුලන්කඩවල ජනාධිපති ජාතික පාසලේ ඉදි කෙරුණු පරිගණක විද්‍යාගාරය හා BOC රන් කැකුළු සංසදය විවෘත කිරීම යන වැඩසටහන්ද BOC ගම්මානය විවෘත කිරීමට සමගාමිව සිදු කෙරිණි.

 

නව අදහස දක්වන්න