නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය දින 4,000ක සුරක්ෂිත මෙහෙයුම් සපුරයි | දිනමිණ

නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය දින 4,000ක සුරක්ෂිත මෙහෙයුම් සපුරයි

සිය සේවක කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ තමන් සතු දැඩි කැපවීම තහවුරු කරමින් දින 4,000ක සුරක්ෂිත මෙහෙයුම් සම්පූර්ණ කිරීමට නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා සමත්විය. කුරුණෑගල පිහිටි මේ බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය මඟින් රට පුරා නෙස්ලේ නිෂ්පාදන බෙදාහැරීම් කටයුතු සහ නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීම කරන අතර, එහි 150කට වැඩි සේවක පිරිසක් සේවයේ යෙදී සිටියි. එහි ප්‍රවාහන විසඳුම් සහකරු ලෙස EFL 3PL ආයතනය ක්‍රියා කරයි.

මේ සුවිශේෂි කඩයිම සමරනු වස් පසුගියදා නෙස්ලේ ලංකා බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානයේදී විශේෂ උත්සවයක්ද සංවිධාන කර තිබිණි. එම අවස්ථාවට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, නෙස්ලේ ලංකා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජේසන් ඇවන්සෙන්‍යා, නෙස්ලේ ලංකා උපසභාපති - සැපයුම් දාම, පංචාද්චරම් සතියේන්ද්‍ර සහ EFL 3PL ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි සැමී අක්බාර් යන මහත්වරුන් ඇතුළු නෙස්ලේ ලංකා සහ EFL 3PL ආයතනවල සාමාජිකයෝ එක්ව සිටියහ. මේ උත්සවය දැඩි සුරක්ෂිතතා මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව සංවිධාන කර තිබිණි. ‘‘අපගේ බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය දින 4,000ක සුරක්ෂිත මෙහෙයුම් සම්පූර්ණ කරනු ලබන මේ අවස්ථාව සැමරීමට හැකිවීම අපට විශාල සතුටක්. අපගේ ව්‍යාපාරයේ කේන්ද්‍රය වන්නේ අපගේ සේවක කාර්ය මණ්ඩලයයි. එබැවින් ආරක්ෂාව යනු නෙස්ලේහි අනිවාර්ය ප්‍රමුඛතාවක්. රැකියා ස්ථානයේදී ස්වකීය සුරක්ෂිතතාව සලසා ගනිමින් සහ සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව වගකීම් සහගත ලෙස ක්‍රියා කළ සේවක කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රශංසා කිරීමටත් මෙය අවස්ථාවක් කර ගැනීමට මා කැමතියි. එමෙන්ම අප වර්තමානයේ මුහුණ දෙන විවිධ අභියෝග හමුවේ අපගේ ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමට බෙදාහැරීම් මධ්‍යස්ථානය මඟින් කරන කාර්යභාරය ඇගයීමටත් මා කැමතියි.” යනුවෙන් උත්සව සභාව අමතමින් නෙස්ලේ ලංකා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජේසන් ඇවන්සෙන්‍යා මහතා පැවසීය.

 

නව අදහස දක්වන්න