ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ 65 වන සංවත්සරයට සමගාමීව විශේෂ පැල සිටුවීමේ වැඩසටහනක් | දිනමිණ

ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ 65 වන සංවත්සරයට සමගාමීව විශේෂ පැල සිටුවීමේ වැඩසටහනක්

 
ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ 65 වන සංවත්සරයට සමගාමීව විශේෂ පැල සිටුවීමේ සහ ශ්‍රමදානමය වැඩසටහනක් අද (29) දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ,පනාමුර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට අයත් මුල්ඇන්ඩියාවල අලුත්වැව සිංහ ගොවි සංවිධානය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්විය.
 
"සසිරි රටක් - නැගෙන දැයක්" තේමාව කර ගනිමින් දේශයේ කෘෂිකාර්මික පුණර්ජීවනය යලි තහවුරු කිරීමේ කාලීන අවශ්‍යතාවය පදනම් කර ගනිමින් මෙම වැඩ සටහන 65 වන සංවත්සරයට සමගාමීව පවත්වනු ලැබීම විශේෂත්වයකි.
 
මෙහිදී අදාල ගොවි සංවිධානයේ ගොවීන් එක්ව විශේෂ පැල සිටුවීමක්ද වැව් තාවුල්ල පරිශ්‍රයේ දී සිදු කිරීම ද සහභාගී විය.
 
මෙම අවස්ථාවට රත්නපුර දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් කුමාරි ගමඇතිගේ මහත්මිය,පනාමුර ගොවිජන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ මධ්‍යස්ථානාධිපති ආර්.එච්.කේ චන්ද්‍රලතා මහත්මිය ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
 
 

නව අදහස දක්වන්න