සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් නව ATM යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කරයි | දිනමිණ

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් නව ATM යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කරයි

සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් සමාගම ග්‍රාමීය ජනතාවගේ පහසුව වෙනුවෙන් තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක නව ATM යන්ත්‍ර 10ක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව පසුගියදා නිවේදනය කළේය. මේ අති නවීන ATM යන්ත්‍ර එම ප්‍රදේශවල මූල්‍ය සේවා යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කරමින් ජනතාවට පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂම ලෙස මූල්‍ය සේවා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙනු ඇත. මේ පියවර යටතේ ස්ථාපිත කළ නවතම ATM යන්ත්‍රය පසුගියදා අම්පාර නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 22ක දුරකින් පිහිටි කෙත්සිරිගම ප්‍රදේශයේ විවෘත කරන ලදි.

LankaPay සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් සහ NDB බැංකුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් ග්‍රාමීය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල ATM යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කරනු ලබන අතර, එම යන්ත්‍රවලින් දේශීය කාඩ්පත් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර කාඩ්පත් භාවිතයෙන්ද ගනුදෙනු කළ හැකිවනු ඇත. සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ දැක්ම වන ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සවිබල ගන්වමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඩිජිටල් මූල්‍ය සේවා යටිතල පහසුකම් ලබාදීම යන මූලික අරමුණ පදනම් කරගෙන මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවා තිබේ. මෙමඟින් අදාළ ප්‍රදේශවල ජනතාවට අතරමැදියන්ගේ බලපෑම්වලින් තොරව ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් මූල්‍ය සේවා ලබාගත හැකි වන අතර, එය ඔවුන්ගේත් රටේත් සංවර්ධනයට අතිශයින් වැදගත් වනු නිසැකය.

නව අදහස දක්වන්න