ගවයන් නිදැල්ලේ යැවූ ඉන්දීය ජාතිකයාට මාස 6ක සිර දඬුවම් | දිනමිණ

ගවයන් නිදැල්ලේ යැවූ ඉන්දීය ජාතිකයාට මාස 6ක සිර දඬුවම්

ජනාකීර්ණ වීදි පුරා තම ගවයන් නිදැල්ලේ යැවූ පුද්ගලයකුට ඉන්දියාවේ ගුජරාට් අධිකරණයකින් මාස 6ක සිර දඬුවම් නියම වී ඇතැයි වාර්තා වේ. ප්‍රකාශ් ජයිරාම් නමැති මේ පුද්ගලයාට එල්ල වූ චෝදනාව වූයේ ගවයන් නිදැල්ලේ යැවීමෙන් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ජීවිත අනතුරකට දැමීමය.

ගවයන් නිදැල්ලේ යැවීම ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තය ඇතුළු තවත් ප්‍රාන්ත ගණනාවක වර්ධනය වෙමින් තිබෙන විශාල ගැටලුවක් බව ද වාර්තා වේ.

නව අදහස දක්වන්න