ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ | දිනමිණ

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ

දෙසැම්බර් 01වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදීම සඳහා වන ගාස්තු ඇතුළු කාණ්ඩ කිහිපයකට අයත් වීසා ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇතැයි නිවේදනය කෙරේ. 
 
මෙවර අයවැය යෝජනාවකට අනුව අදාළ සංශෝධන සිදුකර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.
 
ඒ අනුව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සඳහා වන ගාස්තුව අමෙරිකානු ඩොලර් 2,000ක් දක්වා ඉහළ නංවා ඇති අතර ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමිවන අයදුම්කරුවෙකුගේ වයස අවුරුදු 22ට අඩු දරුවෙකුට ඒ සඳහා වන ගාස්තුව ඩොලර් 500ක් ලෙස සංශෝධනය කර තිබේ.
 

නව අදහස දක්වන්න