කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ක්‍රීඩා සාහිත්‍ය සම්මාන 2ක් | දිනමිණ

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ක්‍රීඩා සාහිත්‍ය සම්මාන 2ක්

සබුද්ධි ක්‍රීඩා සාහිත්‍ය සම්මාන උලෙළේදී වසරේ ශාස්ත්‍රීය ක්‍රීඩා කෘතියට හිමි සම්මානය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා විද්‍යා සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සමන් කුමාර ගුණවර්ධන මහතා රචනා කළ ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩාවේ සියවස් සමරු කෘතියට හිමි වූ අතර, වසරේ පර්යේෂණ නිබන්ධනයට හිමි සම්මානය එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා විද්‍යා සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති අනෝමා රත්නායක මහත්මියට හිමි වූවාය. සබුද්ධි විධායක අධ්‍යක්ෂ සිරිනාම රාජපක්ෂ හා ක්‍රීඩා රාජ්‍ය ඇමැති රෝහණ දිසානායක යන මහත්වරු අතින් සමන් කුමාර මහතා හා අනෝමා රත්නායක මහත්මිය සම්මාන ලබාගත් අයුරු.

 

නව අදහස දක්වන්න