රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු සේවා ව්‍යවස්ථාව කඩිනම් කිරීමට කමිටුවක් | දිනමිණ

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු සේවා ව්‍යවස්ථාව කඩිනම් කිරීමට කමිටුවක්

ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ව්‍යවස්ථාව කඩිනමින් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීමට ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ. ඒ අනුව අදාළ කමිටුව පිහිටුවීමට පියවර ගන්නා බව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ධුරයට අභිනවයෙන් පත්වූ සමන්ත විජයසිංහ මහතා වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සකස් කර වැටුප් සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත දැනටමත් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර, එය කඩිනම් කිරීමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ඇතුළත් කමිටුවක් පිහිටුවන බවද රාජ්‍ය ඇමැති අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා කියා සිටියේය.

සේවා ව්‍යවස්ථාව පිහිටුවීමෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සඳහා නියමිත උසස්වීම් පටිපාටි සහ වැටුප් විෂමතා ගැටලු නිරාකරණය වනු ඇත.

ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරුන් වන ආනන්ද වන්නිනායක, ප්‍රභාත් අබේවර්ධන (හිටපු රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්) නව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් සමන්ත විජයසිංහ මහත්වරු සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීහු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න