මුස්ලිම් රාජ්‍ය නිලධාරින්ට රාමලාන් යාඥාවේ යෙදෙන්න විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් | දිනමිණ

මුස්ලිම් රාජ්‍ය නිලධාරින්ට රාමලාන් යාඥාවේ යෙදෙන්න විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්

එළඹෙන රාමලාන් (රාමසාන්) සමයේදී මුස්ලිම් රාජ්‍ය නිලධාරින්ට යාඥා සහ ආගමික වතාවත්වල නිරත විය හැකි වන පරිදි විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව රාමලාන් (රාමසාන්) සමය මේ මස 23 දින ආරම්භ වී අප්‍රේල් 21 වන දින අවසන් වීමට නියමිතව තිබෙන අතර, එම කාලසීමාව තුළ දී මුස්ලිම් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට යාඥා සහ ආගමික වතාවත්වල නිරත විය හැකි පරිදි එම විශේෂ වැඩපිළිවෙළ සකස් කළ බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා පවසයි.

ඊට අදාළ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ (04/2023) මේ වන විට සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් වෙත නිකුත් කර ඇතැයි ද ලේකම්වරයා කියා සිටී.

එම කාලසීමාව තුළ දී සියලුම මුස්ලිම් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ආගමික වතාවත්වල යෙදිය හැකි වන පරිදි වැඩමුර සකස් කර දීමත්, නොවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවල දී පමණක් විශේෂ නිවාඩු අනුමත කිරීමත් මෙම චක්‍රලේඛය අනුව සිදු කළ හැක.

රාමලාන් (රාමසාන්) අවසන් වීමට දින 14කට පෙර රාජ්‍ය සේවයේ, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සුදුසුකම් ඇති මුස්ලිම් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට උත්සව අත්තිකාරම් ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් බව ලේකම්වරයා සඳහන් කරයි.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න