පාසල් සිසුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අඩු මිලට පොත් | දිනමිණ

පාසල් සිසුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අඩු මිලට පොත්

පාසල් සිසුන් සඳහා අභ්‍යාස පොත් සියයට 30ක මිල අඩු කිරීමක් යටතේ ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය.

සතොස වෙ‌ළෙඳ සැල් හරහා රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව මුද්‍රණය කරන අභ්‍යාස පොත් මෙලෙස පාසල් සිසුන්ට මිල අඩු කර ලබා දීමට පියවර ගත් බව සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා කියා සිටියේය. අද (07) සිට දිවයින පුරා සතොස වෙ‌ළෙඳ සැල්වලින් අභ්‍යාස පොත් අඩු මිලට මිල දී ගත හැකි බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

සුභාෂිණී සේනානායක

නව අදහස දක්වන්න