9 වැනි ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය | දිනමිණ


 

9 වැනි ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය

බාලදක්ෂයන් දසදහසකගේ සහභාගීත්වයෙන් 9 වැනි ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (22) යාපනය නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැති අවස්ථාවේ දී ජනාධිපතිතුමා සමඟ බාලදක්ෂිකාවක් සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගත් අයුරු. ඡායාරූපය - සුදත් මලවීර

නව අදහස දක්වන්න