රන්ජන් රාමනායක | දිනමිණ

රන්ජන් රාමනායක

  • දැනට ඊ ඒ පී මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලාවල තිරගත වන “පත්තිනි” චිත්‍රපටයට පසුව “මායා” චිත්‍රපටය තිරගත වීමට නියමිතය. මෙය ශී‍්‍ර ලංකාවේ ප්‍රථම 3ඩී චිත්‍රපටය වන අතර එහි ප්‍රධාන කාන්තා...
    2016-07-05 04:45:00
Subscribe to රන්ජන් රාමනායක