ව්‍යාපාරික •  2015 අවුරුද්දට සමගාමීව 2016 අවුරුද්දේදි මුහුදු ආහාර අපනයන ආදායම සියයට විසි අටක වර්ධනයක් ලබා ඇතැයි මහ බැංකුව නිකුත් කළ වාර්තාවක් මගින් අනාවරණය වේ.2012 සිට පහළ යමින් තිබූ...
  2017-01-18 19:30:00
 • වියළි සහ ශුෂ්ක දේශ ගුණ තත්ත්වයට හොඳින් ඔරෝත්තු දෙන නව තේ වර්ගයක් හඳුන්වා දීමට තලවාකැලේ තේ පරයේෂණ විශේෂඥයන් පිරිසක් සමත් වේ.මෙම තේ වර්ගය ඕනෑම දේශ ගුණ තත්ත්වයකට හොඳින් ඔරොත්තු...
  2017-01-18 19:30:00
 • මහ බැංකුවේ අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමිශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ මූලික දුර්වලතා දෙකක් තමන් විසින් හැඳිනගෙන ඇතැයි ඉන් මිදීමට පුළුල් ජාතික වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වාදී ඇතැයිද මහ...
  2017-01-18 19:30:00
 •  නව වසරක් නව ඇරඹුමක්, නව බලාපොරොත්තු සමඟ නව පියවර තබන්නට හොඳම කාලයයි මේ. මෙතෙක් කල් අදිටන් කළ සියලු දෑ ඉටුකරගන්න HSBC ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සඳහා අයදුම්කර ප්‍රතිලාභ...
  2017-01-15 20:15:00
Subscribe to ව්‍යාපාරික