පෞද්ගලික පන්ති තහනමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් | දිනමිණ

පෞද්ගලික පන්ති තහනමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

පාසල් කාලය තුළ උදේ 7.30 සහ 1.30 අතර පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ගෙන එන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අද (4) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

මේ තත්ත්වය විලාසිතාවක් බවට පත් වී ඇති බවත් ඉදිරියේ දී පාසල් කාලය තුළ පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කෙරෙන මෙම කැබිනට් පත්‍රය ගෙන එන බව අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ, පාර්ලිමේන්තුවේ දී වාචික 
ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලබාදෙන අවස්ථාවේ දී ය.


අදහස් 1ක් ඇත

Good decision. Most schools A Level syllabus are not covered in the schools. The minister shall consider the schools education specially the A Level classes and pay attention for this. Its not good decision 2nd stage come first then they will consider the first step.

පිටු

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...