මෙට්ට්‍රික් ටොන් 250ක රට ඉදි තොගය මුස්ලිම් දේවස්ථාන වෙත | දිනමිණ

මෙට්ට්‍රික් ටොන් 250ක රට ඉදි තොගය මුස්ලිම් දේවස්ථාන වෙත

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මැදිහත් වීම මත රුපියල් කෝට් 8.5 ක වියදමින්, ගෙන්වනු ලැබූ මෙට්ට්‍රික් ටොන් 250ක, රට ඉදි  තොගය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මුස්ලිම් දේවස්ථාන වෙනුවෙන් බෙදා දීමේ කටයුතු අද (23)පස්වරුවේදී සිදු විය.
 
තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු පිළිබධ අමාත්‍ය එම්. එච්. අබ්දුල් හලීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සතොස තොග ගබඩා සංකීර්ණයේදී එය සිදු කෙරුණි.
 
මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය එම්. එච්. ෆවුසි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර හා මුස්ලිම් ආගමික දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා ඇතුළු පිරිසක් එක් වූහ.
 

අදහස් 1ක් ඇත

Some years back, some Muslim countries "donated" huge quantities of this delicacy. What is the reason of importing this now? With the amount of money spent on this, how many poor people could be fed correctly or how much urgently needed medicines could be imported and distributed to government hospitals ?

නව අදහස දක්වන්න