නැඟෙනහිර දේශපාලකයකුගෙන් සහරාන් විටින් විට මුදල් ඉල්ලලා | දිනමිණ


 

නැඟෙනහිර දේශපාලකයකුගෙන් සහරාන් විටින් විට මුදල් ඉල්ලලා

විජයානි එදිරිසිංහ

තවුහිද් ජමාත් සංවිධානයේ නායක සහරාන් හෂිම් මීට සුළු කාලයකට පෙර නැඟෙනහිර මුස්ලිම් දේශපාලනඥයකුගෙන් එම සංවිධානයට රුපියල් ලක්ෂ සියයක මුදලක් ඉල්ලා ඇති අතර එම දේශපාලනඥයා එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. එම දේශපාලනඥයාගේ නිවසට ගොස් සහරාන් එසේ මුදල් ඉල්ලා ඇත.

එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වීමෙන් පසු සහරාන්ගේ බිරිය ද එම දේශපාලනඥයාගේ නිවසට ගොස් මුදල් ඉල්ලා ඇති නමුත් එවරද මුදල් දීම තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ මෙවැනි සංවිධානවලට මුදල් නොදෙන බව තරයේ පවසමිනි.

සහරාන් මෙසේ මුදල් ඉල්ලා තුන් හතර වතාවක්ම එම දේශපාලනඥයා හමුවීමට ගෙස් තිබුණි. එහෙත් සහරාන්ට ඒ කිසිදු අවස්ථාවක මුදල් ලබා ගැනීමට හැකි වී නැත.

මේ ආකාරයෙන් සහරාන් සිය සංවිධානයට අරමුදල් එකතු කර ගැනීම පිණිස මුස්ලිම් කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයන් දේශපාලනඥයන් විශාල පිරිසක් වෙත ගොස් ඇත. එහිදි ඇතැම් ව්‍යාපාරිකයන් මොහුට මුදල් ලබා දී ඇති නමුත්, ඇතැම් පිරිස් එම ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවට ද තොරතුරු අනාවරණය වෙයි.

තවද සහරාන් මෙසේ මුදල් ඉල්ලා ඇත්තේ සුළු ප්‍රමාණවලින් නොවේ එක් පුද්ගලයකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ සියය පනහ ආදි වශයෙන් මහා පාරිමාණයෙනි.

සහරාන් මෙසේ මුදල් එකතු කරමින් සිය ආගම අන්තවාදි ක්‍රමයකට ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ මුස්ලිම් ජාතිකයන් විරුද්ධ වී ඇති බවට බුද්ධි අංශවලට ද තොරතුරු ලැබී ඇත. ඇතැම් දේශපාලනඥයන් සහරාන්ට අවවාද කර තිබූ අවස්ථා ද වූ බවමේ වන විට අනාවරණය වී ඇත. එහෙත් සහරාන් එම අවවාද පිළිනොගෙන තම ආගම අන්තවාදී ආකාරයකට ගෙන යමින් මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට වැරැදි දේවල් පෙන්වමින් නිරතුරුවම ඔහු වෙත නම්මවා ගැනීමට කටයුතු කරන අවස්ථාවල දී ඔහුගේ මෙම ක්‍රියාවලියට බොහෝ මුස්ලිම් ජාතිකයන් විරුද්ධව කටයුතු කර ඇත.

සහ්රාන් 2017 වසරවල සිට මෙසේ මුදල් එකතු කිරීම මහා පරිමාණයෙන් සිදු කර ඇත. බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් වෙත ගොස් ඇත්තේ එම වසරවල සිටය. සහරාන් සහ මරාගෙන මැරුණ පිරිස සතුව තිබූ වත්කම් මුදල් ප්‍රමාණය පමණක් රුපියල් කෝටි එකසිය පනහක් පමණ බව අනාවරණය වූ අතර ඔවුන්ගේ වත් කම් රුපියල් බිලියන හතක් පමණ බවද අනාවරණය විය. මෙසේ මුදල් එකතු කර ගැනීමට ඔහුට ඇතැම් මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයන් සහාය වෙද්දී තවත් විශාල පිරිසක් ඉහත සඳහන් පරිදි තදින්ම මුදල් දීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

අදහස් 1ක් ඇත

මෙම සිද්ධින් සම්බන්ධව නිතිමය පැත්තට යොමුකරන සියල්ල නියපොත්තෙන් කඩන්න තිබූනා.

නව අදහස දක්වන්න