දයාසිරි ප්‍රකාශයක් දෙන්න DIG කාර්යාලයට | දිනමිණ


 

දයාසිරි ප්‍රකාශයක් දෙන්න DIG කාර්යාලයට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර කොළඹ දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය වෙත පැමිණ තිබේ.

ඒ ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහාය.

අදහස් 1ක් ඇත

Politicians are not allowing law enforcement officers to function impartially, his would further aggravate the current situation in the country. Dayasiri Jayasekera had taken out culprits in his own jeep out o the Police Station, this is typical third world attitude, to win he votes and must be stopped. Look how law and order is functioning in the USA under FBI, Secret Service and Police, no one is interfering into law enforcement Please protect Sri Lanka. .

නව අදහස දක්වන්න