දෛනික පුවත් දිගහැරිය | දිනමිණ


 

දෛනික පුවත් දිගහැරිය

Sunday, සැප්තැම්බර් 9, 2018

2018-09-09 13:52:00
හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී...
2018-09-09 12:35:00
11 වන ආසියානු දැල් පන්දු ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍...
2018-09-09 12:14:00
මුතුරාජවෙල බෝයාවේ නළයක ඊයේ අලුයම සිදු...
2018-09-09 06:34:00
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව තුළ වත්මන් ආරක්ෂක සූදානම...
2018-09-09 06:23:00
තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍...

Sunday, සැප්තැම්බර් 9, 2018