කතුවැකිය | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • පොල් මිල පහළ බසින බවක් පෙනෙන්නට නැත. පොල් සැපයුම අඩු වී ඇති බැවින් පාලන මිලක් නියම කළ ද එය සාර්ථක වන්නේ නැත. පොල් වැනි පාරිභෝගික භාණ්ඩයකට පාලන මිලක් නියම කිරීම ද ප්‍රායෝගික...
  2018-02-22 19:30:00
 •  සැර මත්පැන් භාවිතය අතින් ලෝකයේ කප් ගැසූ රටක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්විය හැකි ය. හරියට ම කිවහොත් ලොව සැර මත්පැන් භාවිතය අතින් හතරවන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වේ. යුරෝපය...
  2018-02-21 19:30:00
 • රථවාහන පොලීසිය පෙන්වා දෙන අන්දමට ශ්‍රී ලංකාවේ රිය අනතුරු ප්‍රමාණය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළගොස් තිබේ. සංඛ්‍යා ලේඛන වශයෙන් දැක්වුවහොත්; 2017 වර්ෂය තුළ සැලකිය යුතු හානි සහිත රිය...
  2018-02-20 19:30:00
 •  ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතිකාවක් ආරම්භ කිරීමට හොඳම කාලය පැමිණ ඇතැ’යි සිතන්නට පුළුවන. එක අතෙකින් පොලිසිය වෙත පැවරෙන රාජකාරි පුළුල් වී ඇත. තව අතෙකින්...
  2018-02-19 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය