කතුවැකිය | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • ගැමි කාන්තාවන් ලබාගෙන ඇති ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය කපාහැරීම ආරම්භ කර තිබේ. මෙයින් සාධනීය ලක්ෂණ තුනක් මතුවෙයි. එක; ගැමි පවුල්වල ණය බර කපාහැර ඔවුන්ගේ පවුල් තුළ ප්‍රබෝධනයක් ඇතිකිරීම ය...
  2019-03-21 19:30:00
 • ආයෝජනය රටේ සංවර්ධනයට අවශ්‍ය මූලික සාධකයකි. ශ්‍රී ලංකාව විදේශීය ආයෝජන ගැන කතා කරන්නේ දීර්ඝ කාලයක සිට ය. සෑම ආණ්ඩුවක් ම පාහේ විදේශීය ආයෝජන ගැන කතා කළේ ය. ඒවා අපේක්ෂාවෙන් සිටියේ...
  2019-03-20 19:30:00
 • නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තවත් අලුත් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්නට යන බව කියා ඇත. මෙවර එතුමාගේ ඉලක්කය වන්නේ දිවය‍ිනේ විහාරස්ථාන...
  2019-03-20 15:39:00
 • අල්ලසට හා දූෂණයට එරෙහි පස්අවුරුදු ජාතික සැලැස්ම ඊයේ එළිදැක්විණි. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය පාලනය දෙස බලනවිට ද, දේශපාලනය දෙස බලනවිට ද මෙය ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ලෙස සැලැකිය හැකි ය....
  2019-03-18 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය