කතුවැකිය • රටේ සියලු තරුණයන් ත්‍රීරෝද රථ එළවනවා ද නැතහොත් වැඩක් ඉගෙන ගන්නවා ද යන්න තීරණය කළ යුතු තැනකට අපි තල්ලු වී ඇත්තෙමු. ඕ ලෙවල් අවසන් වූ වහා ම ණය - තුරුස් වී හෝ ත්‍රීරෝද...
  2017-01-17 19:30:00
 •  ඩ්‍රෝන කැමරාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ හිතූ - හිතූ ලෙස ක්‍රියාත්මක විය හැකි ද? ඒ සම්බන්ධයෙන් රටේ පවතින නීතිය කුමක් ද? ඩ්‍රෝන කැමරා මඟින් ලබා ගන්නා ඡායාරූප ප්‍...
  2017-01-16 19:30:00
 •  දීර්ඝ නියං සමයක ලකුණු මේ ‍වනවිටත් පහළ වී තිබේ. එය වසර ගණනාවකට පසු ඇතිවන බලවත් ඉඩෝරයක් බවද පුරෝකථනය වී ඇත. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දක්වන අන්දමට ජනවාරියේ...
  2017-01-15 19:45:00
 • කපුවන් යැයි කියාගන්නා විශාල පිරිසක් රටේ සිටිති. මොවුන් සඳහා වූ සහතික නැත. වෘත්තීය සුදුසුකම් නැත. විභාග නැත. ලෝකයේ සිටින බොහෝ බොරුකාරයෝ කපුවන් ලෙස පෙනී සිටිති. ඔව්හු මෝඩ...
  2017-01-13 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය