කතුවැකිය | Page 2 | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • නියඟය නිසා රටේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල මතු වී ඇති ශෝචනීය තත්ත්වය සැඟවිය යුතු නැත. කන්න හයක් පුරාවට කිසිදු වගාවක් නොකළ ග්‍රාම සේවා වසම් පවතී. එහි ජනතාවට දිනකට තුන් වේලක් තබා; එක වේලක්...
  2018-09-20 19:30:00
 • යුද හමුදා සාමාජිකයන් වෙත වෘත්තීය ප්‍රවීණතා සහතික පත් පිරිනැමීමේ උත්සවයක් වන්නි ආරත්ෂක සේනා මූලස්ථානයේදී පසුගිය දා පැවැත්විණි.යුද හමුදාපතිවරයාගේ සංකල්පයකට අනුව යුද හමුදා...
  2018-09-20 19:30:00
 • නිදහස් වෙළෙඳපොළ තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල තීරණය කරන්නේ කවුද? නිෂ්පාදකයා, සමාගම් හා ව්‍යාපාරිකයා යැයි කියන්නට පුළුවන. රජයකට මේ සම්බන්ධයෙන් කළ හැකි බලපෑම අල්පය. බදු පැනවීම,...
  2018-09-19 19:30:00
 • කාර්යක්ෂමතාව යනු රටක සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගයකි. මේ අනුව ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාව මෙන්ම පුද්ගල කාර්යක්ෂමතාවද, සතිපතා, මාස්පතා හා වාර්ෂික ව මැන බැලීමට දියුණු රටවල් වග බලාගෙන...
  2018-09-18 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය