කතුවැකිය | Page 2 | දිනමිණ

කතුවැකිය

 •  මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර සිද්ධිදාමය රටේ දේශපාලනයේත් ආර්ථිකයේත් යම් සාධනීය වෙනසකට මඟ පාදා ඇතැයි කියන්නට පුළුවන.මේ වෙනස ‍අංශ කිහිපයකින් කැපී පෙනේ . එක අතෙකින් දේශපාලන පක්ෂ මේ...
  2018-01-18 19:30:00
 • අපේ රටට කඩවල්වලින් අඩුවක් නැත. පෙට්ටිකඩ ඇත. ජංගම කඩ ඇත. සාමාන්‍ය කඩ ඇත. සුපිරි කඩත් ඇත. බඩුවලින් ද අපට අඩුවක් නැත. දේශීය බඩු ඇත. විදේශීය බඩු ඇත. බාල බඩු ඇත. සුපිරි බඩු ඇත....
  2018-01-17 19:30:00
 • මේ වනාහී හරි පුදුම රියැදුරකු පිළිබඳ හාස්‍යජනක කතාවකි. හාස්‍යය සමඟ හිත කීරිගස්වන භයානක තත්ත්වයක් ද එහි පවතී. රියැදුරාගේ දකුණු අතෙහි වැලමිටට පහළ කොටස ආබාධිත ය. දකුණු පැත්තේ කන...
  2018-01-16 19:30:00
 •  කාන්තා හිංසනය අතින් ගත් කල සැලැකිය යුතු ශෝචනීය තත්ත්වයක් අපේ රටේ දකින්නට ලැබේ. මේ පිළිබඳ ඇත්ත තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල හෙළිදරව් වන්නේ අඩුවෙන් ය. කාන්තාවන් ම...
  2018-01-15 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය