කතුවැකිය | Page 2 | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • මුළු රට ම අපේක්ෂාවෙන් සිටි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ඊයේ නිකුත් විය. දැන් සිදුවිය යුත්තේ එම තීන්දුව පිළිගෙන ඊට අනුව ක්‍රියා කිරීම ය. දේශපාලන නායකයන් සේ ම සමාජ සංවිධාන ද මේ...
  2018-12-13 19:30:00
 • සිද්ධි දෙකක් පාදක කොට රටේ අනාගතයට වැදගත් කතිකාවක් ගොඩනැගීමට අපේක්ෂා කරමු. පළමු සිද්ධිය වන්නේ ජනාධිපතිවරයා අතින් ආහාර සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත වීම ය. දෙවන සිද්ධිය වන්නේ...
  2018-12-12 19:30:00
 • සිංගප්පූරු - ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ ගිවිසුම පිළිබඳ විධිමත් නිරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත්කළ අතර එම කමිටුවේ වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදී තිබේ. විද්වත් කමිටුවේ...
  2018-12-11 19:30:00
 • අධිකරණය කුමන තීන්දුවක් ලබාදෙන්නේ වුව; එය ගෞරවනීය ලෙස පිළිගන්නා බව ද, එම තීන්දුවට අනුව ඉදිරි කටයුතු සංවිධාන කරන බව ද ජනාධිපතිවරයා කියා තිබේ. මේ ප්‍රකාශය අනෙකුත් දේශපාලකයන් ද...
  2018-12-10 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය