කතුවැකිය | Page 3 | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • රට දේශපාලන වශයෙන් තීරණාත්මක අවස්ථාවක පසුවන බව ඉතා පැහැදිලි ය. මේ මොහොතේ ප්‍රධාන සාධක දෙකක් කෙරෙහි අපගේ අවධානය යොමු වියයුතුය. එක; අන්තර්ජාතික අතපෙවීම්වලින් රට බේරාගැනීම ය. දෙක...
  2018-11-14 19:30:00
 • හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය කියවාගෙන යන අපට දවල් තරු පෙනෙන්නට පටන් ගත්තේ ය. එම ප්‍රකාශය කියවන කෙනකු ක්ලාන්ත වී බිම පතිත වන්නටත් පුළුවන. ප්‍රකාශයේ...
  2018-11-13 19:30:00
 • ජින්‍ පෝල් සාත්‍රේ වරක් මෙසේ කියා තිබේ. පුද්ගලයකුගේ වටිනාකම තීන්දු කළ හැක්කේ ඔහුගේ සාක්කුවේ ඇති මුදලට අනුව නොවේ. පුද්ගලයාගේ මුළු වටිනාකම තීන්දු කළ හැක්කේ ඔහුට අනාගතයේ ලැබීමට...
  2018-11-12 19:30:00
 • පුද්ගලයන්ට සුදුසු ආකාරයට අනුව නායකත්වය හිමිවන බව කියති. එහෙත් එය තීන්දු කරන්නේ සමාජය යි. වඩාත් පුළුල් අර්ථයකින් දක්වතොත්; නායකත්වය හා නායකත්වයේ පැවැත්ම මහජනයා විසින් තීරණය...
  2018-11-11 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය