විශේෂාංග • යල් පැන ගිය ආහාර රටාවන්ට සුවිශේෂීත්වයක් එක් කිරීම සැබවින්ම අසීරු කටයුත්තකි. විදේශීය ආහාර සංස්කෘතිය‍ නව මුහුණුවරකින් යුක්තව දේශීය ජනයාට හඳුන්වා දීම එක්තරා අන්දමක අභියෝගයකි...
  2017-03-26 19:30:00
 • වත්මන් ලෝකයේ තීන්ත සහ අනෙකුත් වර්ණක, ගෘහ අලංකරණය, චිත්‍ර කලාව, නිමි ඇඳුම් කර්මාන්තය, වාහන පින්තාරු කිරීම මෙන්ම විවිධ කර්මාන්තවලට අත්‍යවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍...
  2017-03-26 19:30:00
 • හිස කෙස් වර්ණ ගැන්වීම විලාසිතා අතර කැපී පෙනේ. සුදු වූ හිස කෙස් වර්ණ ගැන්වීමට භාවිත කරන එවැනි වර්ණක, සමහර පුද්ගලයන්ට අසාත්මික විය හැකි ය. එයට හේතුව, “para phenylene...
  2017-03-26 19:30:00
 • ලෝකයේ ඇතැම් රටවල් අදටත් පාලනය වන්නේ රජවරුන් සහ රැජිණියන් අතිනි. සමහර අවස්ථාවල දී ඔවුන්ගේ කාර්යය හුදෙක් උත්සව අවස්ථාවන්ට සහභාගීවීම වැනි රාජකාරීවලට සීමා වන්නට පුළුවන. එවැනි...
  2017-03-26 19:30:00
Subscribe to විශේෂාංග