විශේෂාංග

 • මු ආතායි සටන් කලාව‍ නොහොත් සන්ධි 8 සටන් කලාව ශ්‍රී ලංකාවට නවමු ක්‍රීඩාවක් වුවද, එය තායිලන්ත දේශයට ප්‍රධාන හා එහි ජාතික ක්‍රීඩාවය.එහෙත් මු ආතායි සටන් කලාව...
  2017-04-27 19:30:00
 • පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ දක්වා හදුනාගන ඇති පුරාවිදු බිම්වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තවමත් දිවයිනේ විවිධ පෙදෙස්වල විනාශයන්ට ගොදුරුවෙමින් පවතින නමුත් ඒ කෙරෙහි...
  2017-04-27 19:30:00
 • එදා පාලක පවුලේ සුරතලුන් වී සිටි වෘත්තීය සමිති නායකයන් අද ‘රා බී වෙරි වූ මීයන් සේ’ ආණ්ඩුවට තර්ජනය කරමින් සිටින්නේ වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් රට තුළ නිර්මාණය...
  2017-04-27 19:30:00
 • ජාතික පාසලක සිට සිය කැමැත්තෙන් ඉතා දිළිඳු නොදියුණු පාසලකට මාරු වී එහි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ගල්කැඩීමෙහිද නිරත වු විදුහල්පතිවරයකු ගැන ඇසීමත් පුදුමයකි. වැඩකිරිමේ සැබෑ වුවමනාව මත...
  2017-04-27 19:30:00
Subscribe to විශේෂාංග