අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

 • රංජිත් තිසේරා - අමන්දොලුව,​ සීදුව. තිලකාගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වූද,​ ඉසුරි සහ තිලිනිගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ රංජිත් තිසේරා මහතා ස්වර්ගස්ථ වුයෙන් භුමදාන කටයුතු සීදුව...
  2018-02-22 19:30:00
 • වීරසේකර - සවිත්‍රි අනුලා කුරුප්පු (විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිණී) - නැසීගිය නන්ද වීරසේකරගේ ප්‍රිය භාර්යාව වූද,​ කුෂාන්,​ අනුෂා සහ රොහාන්ත යන අයගේ මව්තුමිය වූද,​ රන්ජිත්,​ සාගරිකා...
  2018-02-20 19:30:00
 • පිළියන්දල මහීපාල ඉඳිගහවෙල මහතා - චිත්‍රා ඉඳිගහවෙල මහත්මියගේ දයාබර ස්වාමිපුරුෂයාණන් වූද,​ චානක ඉඳිගහවෙල වෛද්‍ය නිලධාරී සංජීව ඉඳිගහවෙල පානදුර මූලික රෝහල,​ යසන්ත ඉඳිගහවෙල,​...
  2018-02-11 19:30:00
 •  ගම්පහ,​ මිරිස්වත්ත,​ අංක 38/​1 නිවසෙහි පදිංචිව සිටි යූ.කේ. ගුණවර්ධන මැතිතුමා - හේමා ගුණවර්ධන (විශ්‍රාමික සියනෑ විද්‍යා පීඨය) ගේ ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ නිසලා උඩුනුවර (...
  2018-02-05 19:30:00
Subscribe to අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්