අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

 •  K.S. චිත්‍රානන්ද මහතා -දෙවිනුවර පදිංචිව සිටි මහජන බැංකුවේ විශ්‍රාමික K.S. චිත්‍රානන්ද මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. දේහය නිවසෙහි තැන්පත්කර ඇත. ආදාහනය 18 සඳුදා ප.ව. 4 ට...
  2018-06-17 19:30:00
 • වෛද්‍ය ඩී. එම්. ජී. දිසානායක මහතා - අම්පිටිය,​ ගාල්තැන්න පාරේ “නෙළුම්විලා” හි පදිංචිව සිට නැසීගිය වෛද්‍ය ජයරත්න මැණිකේ දිසානායක මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ මහනුවර...
  2018-06-12 19:30:00
 • වෛද්‍ය ඩී. එම්. ජී. දිසානායක මහතා - අම්පිටිය,​ ගාල්තැන්න පාරේ “නෙළුම්විලා” හි පදිංචිව සිට නැසීගිය වෛද්‍ය ජයරත්න මැණිකේ දිසානායක මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ මහනුවර...
  2018-06-11 19:30:00
 • මේරි ඇනා ඩයස් (නෝනා) - දෙහිවල මාරි මොන්ටිසෝරිය සහ සාන්ත ආනා විදුහලේ,​ ඩයසන්ස් හෝටලයේ සහ ඇමරිකාවේ මිනසෝටාහි මරියානා මොන්ටිසෝරිය පාසැලේ විදුහල්පති සහ හිමිකාරිය නැසිගිය මිලාන්...
  2018-06-08 19:30:00
Subscribe to අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්