දේශපාලන | දිනමිණ

දේශපාලන

 • හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළ උග්‍ර ගැටලු ගණනාවක් ඇති වෙමින් තිබෙන බව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ජේ. සී අලවතුවල මහතා ප්‍රකාශ...
  2018-09-18 19:30:00
 • වැවිලි ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා වූ “වැවිලි කලාපය සඳහා වූ නව ගම්මාන සංවර්ධන අධිකාරිය” පිහිටුවීමට අදාළ පනත් කෙටුම්පත 2018.09.19 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේදී...
  2018-09-18 11:06:00
 • 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය කථානායකවරයා වෙත දන්වා යවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද දැනුම්දී තිබේ.අදාළ පෙත්සම් විභාගය සිසිර ද ආබෲ, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන...
  2018-09-17 10:50:00
 • දියවර නෑයෝ ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට ඉගිනිමිටියේදී කි‍්‍රයාත්මක වෙමින් තිබේ. ඉගිනිමිටිය ගොවි ව්‍යාපාරය මූලික කර ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාත්මක වේ. ගොවි ගැටළු සඳහා කඩිනම්...
  2018-09-17 02:53:00
Subscribe to දේශපාලන