ප්‍රාදේශීය | දිනමිණ

ප්‍රාදේශීය

 • මෙරට භූමි ප්‍රදේශයෙන් 40%ක ප්‍රමාණයක වන අලින්ට හා මිනිසුන්ට එකට වාසය කිරීමට සිදු වී ඇති නිසා අලි මිනිස් ගැටුම උග්‍ර තත්ත්වයකට පත්වෙමින් තිබේ.එමෙන්ම රක්ෂිත වනාන්තර...
  2017-10-20 19:30:00
 • පහළ යාන් ඔය ජලාශයට යටවන පුහුදිවුල හා මාවතවැව ගම්මානවල පදිංචිව සිටින ගොවිපවුල් අසූ එකකට විකල්ප ඉඩම් ලබාදීම විධිමත්ව සිදු නොකිරීමෙන් එම ගම්මානවල ගොවීහු අසරණ වී සිටින බව...
  2017-10-20 19:30:00
 • හාලිඇළ ශ්‍රී ජේතවනාරාමධිපති, බදුලු දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ගොඩුන්නේ පියතිස්ස නායක හිමිපාණන්ගේ හා උඩුවර මුගුණුමත මහ විදුහලේ ධර්මාචාර්ය හැතැක්මේ ධම්මානන්ද හිමිපාණන්ගේ...
  2017-10-20 19:30:00
 • කළුතර පයාගල පිනිදිය මුල්ල ප්‍රවේශ මාර්ගයේ ඇති පාලමේ එක් කොටසක් පුපුරා ගොස් විශාල සිදුරක් සෑදි ඇති අතර එම කොටස සඳහා ප්‍රදේශවාසීන් ලී කොටයක් තබා එය ආවරණය කොට ඇත. මේ...
  2017-10-20 19:30:00
Subscribe to ප්‍රාදේශීය