ප්‍රාදේශීය

 • පෝයට නිවාඩු දෙන්නේ පන්සල් යන්න. එදාට පන්සල් යන්න බැරිනම් ගමේ පොදුවැඩකට හරි දායක වෙන්න යැයි මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරනවා. මොන ආගමකට අයත් වුණත්, ආගමට ලැදි...
  2017-04-27 19:30:00
 • බෝඩින් කුලිය ගෙවා ගැනීමට රාත්‍රි කාලයේ ගංජා ජාවාරමේ යෙදුණු උසස් පෙළ සිසුවකු ගංජා මිලිග්‍රෑම් 11465ක් සමඟ මාතර පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.මාතර නගරයේ පාසලක...
  2017-04-27 19:30:00
 • කොළඹෑවේ පදිංචිකරුවන්ට දුෂ්කරතාසබරගමු පළාතට අයත්වන කලවාන මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් අයගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ...
  2017-04-27 19:30:00
 • කොටුගොඩ - බෝලන්දයාය හරහා ගලා යන අත්තනගලු ඔය ඉවුරු රක්ෂිතයේ ආරක්ෂාවට සපා කන සුනඛයන් යොදාගෙන පවත්වාගෙන යන අනවසර සත්ත්ව පාලන ගොවිපොළේ අපද්‍රව්‍ය අත්තනගලු ඔයට හා වෙල්යායට...
  2017-04-27 19:30:00
Subscribe to ප්‍රාදේශීය