අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී | දිනමිණ

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී

  • සාමය, ප්‍රගතිය සහ සෞභාග්‍ය තේමා කරගනිමින් මෙම මස 31 වනදා සහ සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා යන දෙදින කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දීය සාගර සමුළුව පිලිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ජාවක් අද...
    2017-08-29 08:15:45
Subscribe to අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී