අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය | දිනමිණ

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

 • රජයේ හා රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පළමු පාසල් වාරය අද ( 2018 අප්‍රේල් මස 06) අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ වන්නේ 2018 අප්‍රේල් මස...
  2018-04-06 02:43:00
 • රජයේ හා රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පළමු පාසල් වාරය 2018 අප්‍රේල් මස 06 වැනි සිකුරාදායින් අවසන් වන අතර දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ වන්නේ 2018 අප්‍රේල් මස 23 වන සඳුදා...
  2018-04-04 11:28:00
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය ඒකාබද්ධව 2018 අප්‍රේල් මස 03 වන දින සිට 09 වන දින දක්වා දිවයින පුරා ජාතික මදුරු මර්දන සතියක් ක්‍රියාත්මක...
  2018-04-04 10:29:00
 • 2017 වසරේ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව උසස් පෙළ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍ය ප්‍රතිශතයේ හි ඉහළ යාමක් සිදුව තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.2016 වසරේදී...
  2018-03-30 14:10:00
Subscribe to අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය