අන්වීක්ෂය | දිනමිණ

අන්වීක්ෂය

 • සිදුවිය යුතු පරිදිම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කරපිටින් ගොස් බලය ඇල්ලීමට මැවූ අවස්ථාවාදී සිහිනය පිටපිටම තෙවැනි වරටත් දවල් සිහිනයක් බවට පත් වුණා. ඒ සභාග ආණ්ඩුවකට යාමට තමා කිසිඳු...
  2018-10-11 19:30:00
 • විමල් වීරවංශ මහතාගේ අදහස වන්නේ ඉන්දියාව සැරසෙන්නේ ජාතියේ ගෙලට වද මල්මලා දැමීමට නම් ඔවුන් එයට එකඟ වන්නේ නැති බවයි. එහෙත් ප්‍රශ්නය වන්නේ ඉන්දියාව ජාතියේ ගෙලට දාන්න හදන වද...
  2018-09-20 19:30:00
 • “අතේ පැළ වෙන බොරු” කියමින් රටේ ජනතාව රැවටීමට තැත් කිරීම මේ කල්ලිය පසුගිය කාලය පුරාම අඛණ්ඩව කළ බව අපි අමතක නොකළ යුතුයි. එමෙන්ම “රටේ ජනතාවට හමුවේ එකක් කියා විදේශ රටවලදී ඊට...
  2018-09-13 19:30:00
 • කිඹුල් කඳුළු හෙළන “විපක්ෂයට දේශපාලනය කිරීමට ඇති අයිතිය” ගැන කතා කිරීමට පවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට කිසිදු අයිතියක් නොමැති බවයි බහුතරයකගේ අදහස වන්නේ. 2004 / 2010 මහ...
  2018-09-06 19:30:00
Subscribe to අන්වීක්ෂය