අයහපත් කාලගුණය | දිනමිණ

අයහපත් කාලගුණය

 • බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, වයඹ සහ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවලට අද සිට පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර තිබේ.මීගමුව...
  2018-08-13 03:54:00
 • බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණ සහ වයඹ පළාත්වලට අද දිනයේත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල ඇතැම්...
  2018-08-02 03:04:00
 • බස්නාහිර, මධ්‍යම,වයඹ,සබරගමුව පළාත්වලට සහ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.එම...
  2018-08-01 03:23:00
 • දිවයින හරහා සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ඉදිරි දින කිහිපයේත් වැඩි විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසූයේ දිවයින හරහා විටින්...
  2018-07-18 03:58:00
Subscribe to අයහපත් කාලගුණය