ඉන්දියාව | දිනමිණ

ඉන්දියාව

  •  ඉන්දියාව මුහුණ දී ඇති අධික උෂ්ණත්වය පසුගියදා තැනින් තැන ඇති වූ වර්ෂාව හේතුකොට ගෙන තාවකාලිකව සමනය වුව ද මේ වන විට ඉන් ඇති වූ මරණ සංඛ්‍යාව 2300 ද ඉක්මවා තිබේ.අන්ද්‍රා ප්‍...
    2015-06-02 19:30:00
  •  දේශගුණික විපර්යාස හා ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම ලෝක දේශපාලනය උණුසුම් කරන මාතෘකාවක් හා ගෝලීය අභියෝගයක් බවට පත්ව තිබියදී අසල්වැසි ඉන්දියාව අධික උෂ්ණත්වයෙන් දැවෙමින් සිටී. දරාගත...
    2015-05-29 19:30:00
  • ආරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් වැඩියෙන්ම යුද ආයුධ සහ ආම්පන්න ආනයනය කරන අංක එකේ රට ඉන්දියාවයි. ඉන්දියාව ‍එම තත්ත්වයෙන් මුදා ගැනීමට කටයුතු කරන බවට ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි බදාදා ප්...
    2015-02-20 02:45:00
Subscribe to ඉන්දියාව