ඌව | දිනමිණ

ඌව

 • වනරෝපා ජාතික රුක්රෝපණ වැඩසටහනට සමගාමීව මොනරාගල දිස්ත්‍රික් උත්සවය මොනරාගල දිසාපතිනි ඩී. එස්. පද්මකුලසූරිය මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත් දා මොනරාගල වැදිකුඹුර විද්‍යාලෝක විද්‍...
  2018-10-16 19:30:00
 • වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන හෙවත් ගම්පෙරළිය වැඩසටහනින් බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 109කට සහ එක් පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ...
  2018-10-09 19:30:00
 • 2018 වර්ෂයේ සාහිත්‍ය මාසය වෙනුවෙන් පස්සර මහජන පුස්තකාලය හා එහි ධ්‍යාන පාඨක සමාජය විශේෂ වැඩ සටහනක් පසුගියදා පස්සර ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති ආර්. එම්. ඥානතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්යෙන්...
  2018-10-02 19:30:00
 • ලෝක සංචාරක දිනයේ ඌව පළාත් සැමරුම් උත්සවය ඇල්ල නගරයේදී පැවැත්විණි.ඌව පළාත් මහ ඇමැති චාමර සම්පත් දසනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මේ සංචාරක සැමරුම් උත්සවයට ඇල්ල ප්‍රාදේශීය...
  2018-10-02 19:30:00
Subscribe to ඌව